Във военните формирования на Сухопътните войски се обявяват 370 вакантни длъжности за войници

Във военните формирования на Сухопътните войски се обявяват 370 вакантни длъжности за войници

Обявен е конкурс за 370 вакантни длъжности за войници във военните формирования на Сухопътните войски. Вакантните длъжности за войници са във военните формирования от състава на 61-ва и на 2-ра механизирана бригада. Най-голям е броят на длъжностите за войници в гарнизон Карлово – 133. В гарнизон Казанлък те са 102, в Ямбол – 65, в Стара Загора – 50 и в Хасково - 20. Сухопътните войски търсят механик-водачи, шофьори, зенитчици, техници и други специалисти. Пълният списък на обявените места за войници е публикуван в интернет- страницата на Министерството на отбраната. За приемане на военна служба могат да кандидатстват само български граждани, завършили средни или висши училища в страната или в чужбина. Кандидатите могат да подадат заявления за участие в конкурса до 11 октомври 2013 г. чрез структурите на Централното военно окръжие (ЦВО). Заявленията трябва да бъдат адресирани до командирите на 61-ва или на 2-ра механизирана бригада. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.). Тестът за обща култура е с продължителност 60 минути и включва 100 въпроса по учебното съдържание на предмети, изучавани в средните училища, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Кандидатите за войници, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 32 години.

   

0 коментарa

Виж още