Във вторник се подписва договорът за технологично оборудване на Регионалното депо за отпадъци

Във вторник се подписва договорът за технологично оборудване на Регионалното депо за отпадъци

На 26 август /вторник/, в 10.00 ч., в Зала 2 на Община Стара Загора ще бъде подписан договорът за доставка на технологично мобилно оборудване по проекта за „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”. Срокът за изпълнение на договора е шест месеца, като стойността му е 2 463 000 лв. без ДДС. Изпълнителят избран чрез Закона за обществените поръчки е фирма от София. Договорът от тяхна страна ще бъде подписан от Крум Христов, изпълнителен директор на фирмата. Изпълнението на договора за доставка на технологично мобилно оборудване и механизация е част от инвестиционния проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, на обща стойност 52 млн. лв. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.". Бенефициент по Договора за безвъзмездна помощ е Община Стара Загора, с партньори общините от региона - Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора".

   

0 коментарa

Виж още