Възможна е отмяна на цената за градски транспорт в София

Възможна е отмяна на цената за градски транспорт в София

На 9-ти декември е насрочено делото за цената на билета на градския транспорт в София. Повишението на билета от 1 лев на 1, 60 лв. влезе в сила още през юни месец, след като бе приета от Столичния общински съвет. 

Припомняме, че срещу решението бяха подадени жалби на граждани и организации, а новата цена стана повод за протести и публично недоволство. 

Жалбоподателят- Сдружение "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи", също оспорва наредбата изцяло, поради съществени нарушения при приемането ѝ, както и поради противоречията ѝ с отделни закони.

Посочен основен мотив в жалбата е, че Столичния общински съвет не е компетентен да решава за цените на градския транспорт. По данни на сдружението, правомощия са единствено цените за таксиметровите превози на територията на общината. 

От сдружението също посочват, че наредбата не би могла да урежда основни положения, които са уредени със закон и напомнят, че цените на останалите услуги се формират при свобода на договаряне, конкуренция на пазара и търговските практики.

Допълнителни оспорвани точки от страна на сдружението са основанието за създаването на настоящата наредба. Според тях имуществото на градския транспорт принадлежи на транспортните дружества, а това означава, че само те и единствено те могат да издават актове, докато общината няма право да се разпорежда с това имущество. 

Оспорващите настоящия закон посочват още, че липсва и финансова обосновка и анализ за съответствие с правото на ЕС, каквото е изискването в Закона за нормативните актове. Това е също съществено нарушение, което е основание за отмяна. 

Атакуват се и текстовете, с които СОС възлага на кмета за делегира правомощия на длъжностни лица на служителите дружество. Става въпрос за контрольорите, които на практика издават наказателни актове от името на кмета.

"Столичният общински съвет няма правото да придава такова качество на лица от частно дружество, каквото безспорно е Центърът за градска мобилност, с наредба и то в противоречие на Наказателния кодекс и на Закона за административните нарушения и наказания", се посочва още в жалбата. С нея се оспорва и възможността полицаи да придружават контрольорите, тъй като това е в противоречие със Закона за МВР.

   

0 коментарa

Виж още