Възможни са временни прекъсвания на тока в някои части на Западна България в периода 14 – 19 май

Възможни са временни прекъсвания на тока в някои части на Западна България в периода 14 – 19 май

Възможни са временни прекъсвания на тока в някои чати на Западна България в периода 14 – 19 май, съобщиха от ЧЕЗ. Компанията изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването на следните места: СОФИЯ-ГРАД ОРЗ „Витоша” – регион София Обслужва Райони Люлин, Възраждане, Красна поляна, Илинден, Надежда, Връбница, Нови Искър, Банкя, Красно село, Триадица, Витоша, Овча купел На 16.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - ул. „Катеричка”, ул. „Офелиите”, ул. „Сребрист бор”, ул. „Войнишко въстание”, ул. „Любомир Миланов” На 17.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - ул. „Юрушки мостове”, ул. „Баба Лина”, ул. „Жълта вода”, ул. „Витошки Гранит” За периода 14-19.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - ул. „Лагадина”, ул. „Папрат”, ул. „Захари Зограф”, ул. „Елин Пелин”; ул. „П. Пипков”, ул. „Дорска поляна” На 14.05.2012 г. /09.00-12.30 ч./ - р-н Красно село - ж.к. „Красно село” - бл.200 вх. А; вх. Б; вх. В; вх. Г; вх. Д; вх. Е; ж.к. „Красно село” - бл. 201 вх. А; вх. Б; вх. В; вх. Г, ул. „Иван Йончев” №3, ул. „Лелинска чука” № 3а; № 7а На 15.05.2012 г. /09.00-12.30 ч./ - р-н Красно село - ж.к. „Красно село” – бл.204, вх. А и вх. Б; бл. 206; бл. 207; бл. 208А; пункт за цветни метали на ул. „Пчела” и магазини на ул. „Пчела” и ъгъла с ул. „Лелинска Чука” На 15.05.2012 г. /09.00-12.30 ч./ - р-н Красно село - ж.к. „Славия” – бл.12; бл.15; бл.16; бл.19; бл.6 и детска градица №54 На 16.05.2012 г. /09.00-12.30 ч./ - р-н Красно село - ж.к. „Красно село” - бл.209, вх.А; вх.Б; вх.В; вх.Г; вх.Д; вх.Е; ж.к. „Красно село” – бл.210, вх.А; вх.Б; вх.В; вх.Г; вх.Д; вх.Е, ж.к. „Красно село” – бл.211, вх.А; вх.Б; вх.В; вх.Г; вх.Д; вх.Е На 16.05.2012 г. /09.00-12.30 ч./ - р-н Красно село - ж.к. „Белите брези”, ул. „Дойран” №10 (включително магазините на този адрес) На 17.05.2012 г. /09.00-12.30 ч./ - р-н Красно село - ж.к. „Красно село” – бл.185; бл.187 На 18.05.2012 г. /09.00-12.30 ч./ - р-н Красно село - ж.к. „Красно село”, бл.6; ул. „Пирински проход” № 24А; № 25; № 27; ул. „Дечко Йорданов” №40; бул. „Ген. Стефан Тошев” №26 и №28 На 19.05.2012 г. /09.00-12.30 ч./ - р-н Красно село - ж.к. „Гоце Делчев” – бл. 101 и бл. 102 ОРЗ „Средец” – регион София Обслужва Райони Лозенец, Изгрев, Студентски, Искър, Младост, Панчарево, Средец, Сердика, Оборище, Слатина, Подуене, Кремиковци На 18.05.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - р-н Красно село - село Панчарево Софийска област Община Божурище На 18.05.2012 г. /10.00-13.00 ч./ - с. Хераково и с. Храбърско Община Костинброд На 14.05.2012 г. /12.00-13.00 ч./ - с. Драговищица - трафопост "Черква" На 15.05.2012 г. /12.00-13.00 ч./ - гр. Костинброд - трафопост "Селото" На 16.05.2012 г. /12.00-13.00 ч./ - гр. Костинброд - трафопост "ТКЗС" и част от "Олинеза" ООД На 17.05.2012 г. /12.00-13.00 ч./ - с. Безден - трафопост "Безден" Община Драгоман За периода 15-16.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Ярловци - трафопост "Ярловци" Община Сливница На 16 и 17.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Извор, района около трафопост "Извор На 17 и 18.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Гълъбовци - централна част На 16.05.2012 г. /09.00 - 09.30 ч. и от 16.00 - 16.30 ч./ - селата на територията на община Сливница (по заявка на „ЕСО“) На 18.05.2012 г. /09.00 - 09.30 ч. и от 16.00 - 16.30 ч./ - селата на територията на община Сливница (по заявка на „ЕСО“) На 18.05.2012 г. /09.00 - 16.30 ч./ - с. Алдомировци, махала „Слатина“ (по заявка на „ЕСО“) На 18.05.2012 г. /09.00 - 09.30 ч. и от 16.00 - 16.30 ч./ - с. Бърложница, с. Драготинци и с. Цацаровци махала "Под камък" (по заявка на „ЕСО“) Община Ботевград За периода 14-17.05.2012 г. /09.30-16.00 ч./ - гр. Ботевград, в.з. „Зелин“ На 19.05.2012 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Ботевград За периода 14-17.05.2012 г. /09.30-16.00 ч./ - вилна зона „Трудовец“ За периода 14-17.05.2012 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Врачеш Община Правец За периода 14-18.05.2012 г. /09.30-16.00 ч./ - гр. Правец За периода 14-15.05.2012 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Манаселска река За периода 15-16.05.2012 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Правешка лъкавица За периода 16-18.05.2012 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Своде Община Етрополе На 16-17.05.2012 г. /09.30-10.30 ч./ - трафопост „Етрополе“, с. Бойковец На 16.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Лъга На 17.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Брусен На 15.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - гр. Етрополе, района около гимназията Община Самоков За периода 14-15.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Самоков, трафопостове "Държавен резерв" и "Опитна станция" За периода 14-19.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Рeльово - трафопост "Рельово - 2" /Център/, МрНН За периода 14-19.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Ярлово - трафопост "Мелница", МрНН За периода 14-19.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Ярлово – трафопост „Ридо“, МрНН На 15.05.2012 г. /09.00-11.00 ч./ - гр. Самоков - трафопост "СБА", трафопост "Петрол", трафопост "Автосервиз", трафопост "ДЗС", с. Драгушиново, с. Шипочан, с. Ново село, трафопост "Джурелов", трафопост "Вълчо Иванов", трафопост "Софстрой", трафопост "Средец", трафопост "Пали", трафопост "Завод за Електроди", трафопост "Авала -1", трафопост "Авала -2", трафопост "ВКР" На 15 и 16.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - трафопост "Водохващане Рилски Лен" На 08.05.2012 г. /12.00-16.00 ч./ - гр. Самоков – трафопост „Разсадник“, извод „В“ На 16.05.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - гр. Самоков – трафопост "Зарев", с. Доспей, трафопост Доспей -1, трафопост Доспей -2, трафопост Доспей -3, с. Продановци, трафопост ТКЗС , трафопост "Лукойл", с. Продановци, трафопост "Продановци -1", трафопост "Продановци -2" с. Райово, трафопост "Райово -1", трафопост "Райово -2", трафопост "ТКЗС", с. Райово, трафопост "Хмела", с. Райово На 16.05.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - с. Райово – трафопост "Райово -1", трафопост "Райово -2", трафопост "ТКЗС", с. Райово, трафопост "Хмела", с. Райово За периода 16-17.05.2012 г. /10.00-17.00 ч./ - във всички населени места на територията на община Самоков са възможни прекъсвания и / или краткотрайни смущения на ел. захранването За периода 17-18.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Ярлово, трафопост "Леярна", трафопост "Училище", трафопост "Военни блокове", трафопост "ТКЗС", трафопост "Глобул", трафопост "Военно поделение" За периода 17-19.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Драгушиново, трафопост "ДЗС", МрНН, изв."А" /Селото/ На 19.05.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Мала Църква - трафопост "Почивна станция - енерго", Мр.НН изв."В" На 19.05.2012 г. /13.00-14.00 ч./ - с. Рeльово - трафопост "Рельово -1" /Мелница/, МрНН изв.В На 19.05.2012 г. /14.00-15.00 ч./ - с. Алино - трафопост "Алино -2", МрНН, изв. А За периода 14-15.05.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Бели Искър - трафопост "Бели Искър -1" /Център/, Мр.НН, изв."Е" Община Ихтиман На 14.05.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Ихтиман - трафопост "АПК Горен двор" На 14.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - гр. Ихтиман - трафопост "№10" На 15.05.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Ихтиман - трафопост "№10" За периода 15-19.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Вакарел - трафопост "Ръжана" Община Костенец На 14.05.2012 г. /12.00-13.00 ч./ - с. Костенец, с. Долна Василица На 18.05.2012 г. /08.30-12.00 ч./ - гр. Момин проход - трафопост "Изгрев" (Калното дере) На 18.05.2012 г. /12.30-16.00 ч./ - гр. Момин проход - трафопост "№7" Община Долна Баня На 14.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Долна баня - трафопост "Болница" (около болницата) На 14.05.2012 г. /12.30-14.00 ч./ - гр. Долна баня - трафопост "№1" (ул. "Оборище", ул. "Д. Благоев", ул. "Ибър") На 14.05.2012 г. /14.00-16.00 ч./ - гр. Долна баня - трафопост "Детска градина" (около деткската градина) На 15.05.2012 г. /08.30-12.00 ч./ - гр. Долна баня - трафопост "Очушки" (Очушки квартал) На 15.05.2012 г. /12.30-16.00 ч./ - гр. Долна баня - трафопост "Редки метали" (ул.Търговска около железарския магазин) На 16.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Долна баня - трафопост "Гатер стар" (около вилно селище Кедър) На 16.05.2012 г. /12.30-14.00 ч./ - гр. Долна баня - трафопост "Цигански" (около циганската махала) На 16.05.2012 г. /14.00-16.00 ч./ - гр. Долна баня - трафопост "АПК" (абонатите до БГА) На 17.05.2012 г. /08.30-12.00 ч./ - с. Радуйл - трафопост "Радуил 1" (около центъра) На 17.05.2012 г. /12.30-16.00 ч./ - с. Радуйл - трафопост "Радуил 2" (около хотел Елените) Община Елин Пелин На 15.05.2012 г. /09.00-10.00 ч./ - гара Елин Пелин - трафопост "Белмекен", трафопост "кв 29", трафопост "кв.29", квартал „Верила“, Промишлена зона, с. Равно поле, с. Равно поле, спирка Мусачево, Голф игрище, ВП Равно поле На 16.05.2012 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Петково, с. Столник - трафопост "Училище", трафопост "Червена шума" Община Горна Малина За периода 14-19.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Белопопци На 16.05.2012 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Долна малина, с. Априлово - трафопост "ДЗС", трафопост "Бригадира", трафопост "Помпи В и К"

   

0 коментарa

Виж още