ВЪЗМОЖНО ЛИ Е?! 350 млн. лв. за модернизация на науката у нас!

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е?! 350 млн. лв. за модернизация на науката у нас!

По европрограмата за наука се заделят средства за центрове за върхови постижения и компетентност.

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева, обяви, че от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 350 млн. лв ще бъдат насочени към развитие на науката в България, около 200 млн. лв. ще бъдат отделени за развитието на Центровете за върхови постижения, а останалите 150 млн. лв. са предназначени за Центровете за компетентност.

Пред учените от Българска академия на науките, Кунева представи насоките за кандидатстване по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Днес в БАН, Миглена Кунева - вицепремиерът и министър на образованието и науката, съобщи, че кандидатстването е за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и на центрове за компетентност и допълни, че се предвижда до 23 януари 2017 г. да се разработят и представят проектните предложения за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения.

Предвижда се през следващите години в страната ни да бъдат изградени четири нови инфраструктурни комплекси - центрове за върхови постижения, насочени към фундаменталните научни изследвания. В които да започнат своят научна дейност по над 40 съвместни проекти, повече от 70 нови изследователи.

Освен това се планува изграждането на осем новопостроени инфраструктурни центрове за компетентност, чиято работа е фокусирана върху приложни научни резултати. В тях ще бъдат открити над 100 работни места за изследователи в повече от 110 научни съвместни проекти между центровете и бизнеса.

Центровете за компетентност се очаква да захранят икономиката на България с иновации.   Модернизирането и изграждането на научноизследователската инфраструктура, която е нужна за изследователската и иновационна дейност е основната цел на инвестициите.

В четири основни тематични области са разпределени бюджетите. Първата област е мехатроника и чисти технологии. Втората информатика, информационни и комуникационни технологии. Третата - индустрия за здравословен живот и биотехнологии. Четвъртата, но не последна по своята значимост е нови технологии в креативните индустрии.

 

Източник: investor.bg

   

0 коментарa

Виж още