Външният дълг на България стигна 37,5 млрд. евро

Външният дълг на България стигна 37,5 млрд. евро

Външният дълг на България достигна 37,5 млрд. евро в края на юни тази година, което е 91,4% от БВП, става ясно от статистиката на БНБ. В брутния дълг влизат задълженията както на държавния, така и на частния сектор.В сравнение с юни 2012 година дългът се е увеличил с близо 500 млн. евро.Краткосрочните задължения на страната към 30 юни тази година възлизат на над 10 млрд. евро.Задълженията на държавата са под 10% от външния дълг на България. Към 30 юни те възлизат на 3,1 млрд. евро, което е ръст с 14% или 386 млн. евро за една година. Банките имат да връщат 6,2 млрд. евро, което е ръст на годишна база с 281 млн. евро. Вътрешнофирменото кредитиране от чужбина пък възлиза на 16,2 млрд. евро.През юни 2013 г. в сравнение с юни 2012 г. то се е увеличило минимално - с 55 млн. евро. Нетният външен дълг, т.е. разликата между брутния дълг от 37,5 млрд. евро и активите на банките, бизнеса и гражданите в чужбина плюс резервите на БНБ, е 15,4 млрд. евро.

   

0 коментарa

Виж още