Външният ни дълг се увеличи с 23 % за година

Външният ни дълг се увеличи с 23 % за година

Брутният външен дълг в края на септември 2008 г. възлиза на 35,6 млрд. евро и вече е 104,6 % от БВП, показват данни на Българската народна банка, ръководена от Иван Искров, информира в днешния си брой Монитор. Нарастването спрямо края на 2007 г. е с 6,7 млрд. евро или с 23,3 %. В края на миналата година брутният външен дълг е бил 28,85 млрд. лв., или 99,8 % от БВП. Само за септември увеличението на брутния външен дълг е със 706 млн. евро. Спрямо септември 2007 г. увеличението е с 9,57 млрд. евро или 37 на сто. Дългосрочните задължения са в размер на 22,2 млрд. евро, а краткосрочните - 13,3 млрд. евро. Най-голям принос за увеличението на дълга ни имат задълженията на сектор "Търговски банки", които нарастват с 3,24 млрд. евро (56,2 %) за деветмесечието и възлизат на 9 млрд. евро. Основен принос за увеличението на задълженията на сектора има и нарастването (с 2,03 млрд. евро) на депозитите на нерезиденти в местни банки. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на септември 2008 г. е в размер на 2,73 млрд. евро, като намалява спрямо края на 2007 г. с 370 млн. евро (11,9 %). Намалението се дължи основно на погасени през март 2008 г., преди падежа, заеми към Световната банка.

   

0 коментарa

Виж още