Въоръжени екипи ще охраняват денонощно над 3 600 дка общински гори и земи в Стара Загора

Въоръжени екипи ще охраняват денонощно над 3 600 дка общински гори и земи в Стара Загора

Ромският кв. Лозенец и общинските и държавните гори в района, ще се пазят от въоръжена охрана денонощно от посегателства, палежи и незаконно изсичане. Това обяви днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който даде пресконференция във връзка с подписването на договор за охрана на приблизително 3618 дка. земи и гори общинска собственост, със старозагорската фирма „ЗС СОТ Стара Загора” ООД. Тя е избрана чрез проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. „Причината да се обърнем към тях е, че общината не разполага с въоръжена охрана, а районът е труден, има агресивни групи хора, затова е необходима лицензирана фирма, която разполага с необходимата екипировка и техника да партрулира и охранява района“, поясни кметът. По неговите думи този проблем не е бил решен дълги години, поради което общинското ръководство е прибягнало до наемането на частната фирма. Екипите й ще бъдат в постоянна връзка с органите на реда и ще имат право да задържат нарушителите до идването им. Стойността на договора е до 66 000 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение на договора е 12 месеца от датата на подписване му. Изпълнителят се задължава да охранява приблизително 3618 дка. земи и гори общинска собственост. Те се намират в парк „Митрополит Методий Кусев” - източно от пътя за кв. Дъбрава, северните и източните покрайнини на парка, и западно от завод „Загорка”АД. Ще се охранява и общински имот № 68850.302.822, западно от кв. „Лозенец” и кв.”Три чучура север”, южно от местността „Малката карасиврия”. В срок 10 дни от подписване на договора фирма „ЗС СОТ“ ще изготви план и организация за охрана на обекта, който включва постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации. Управителят Тенчо Антров увери, че екипите на охранителите ще бъдат с необходимата квалификация, специално работно облекло, което ще се носи задължително по време на работа, както и други специфични атрибути - помощни пособия, значки, удостоверения, разрешителни и др. Те ще имат задача да не допускат и предотвратяват неправомерното проникване на лица в охранявания обект, да опазват имуществото и да изпълняват процедурите за действие при противоправни посегателства върху него. Охранителите ще действат и при възникване на пожар, наводнение или друго бедствие и ще уведомяват съответните компетентни органи -полиция, пожарна и т.н. Договорът се прекратява с изтичане на срока му на действие или с достигане на сумата от 66 000 /шестдесет и шест хиляди лева/ без ДДС, което от двете настъпи по-рано, стана ясно още по време на пресконференцията. В нея участваха и председателят на Постоянната комисия по опазване на обществения ред в ОбС Маноил Манев и началникът на общинския отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи Валери Иванов.

   

0 коментарa

Виж още