Въпреки започващите промени, цените при сделките с имоти няма да излязат на светло

Въпреки започващите промени, цените при сделките с имоти няма да излязат на светло

Няколко съществени промени ще се случат от 2010 год. при закупуване на имоти. Миналата седмица Министерският съвет прие Законопроект на Министерството на правосъдието, който предвижда "плащанията между страните се извършват по банков път". Друга съществена промяна е задължението купувач и продавач да пишат клетвени декларации, че сумата в нотариалния акт съответства на реалната. Ако впоследствие се докаже, че са излъгали, ще носят наказателна отговорност за последствията – заплашват ги до шест години затвор. Но предприетите стъпки няма да са достатъчни, за да спрат плащанията под масата. Страните по сделките все още ще имат възможността да посочат реалната цена в предварителен договор и да го скъсат след подписването на нотариалния акт, с който се прехвърля правото на собственост. Според Антония Маврова, старши адвокат в адвокатско дружество "Ризова и партньори", част от международната организация за правни услуги DLA Piper, законодателството позволява плащанията за прехвърляне на правото на собственост да се маскират. При ново строителство може да се прехвърля право на строеж на реалната цена, при което се дължат пълният размер на местен данък и нотариални такси, но пък се пести ДДС. Вторият вариант е част от сумата да се опише като плащания за строително-ремонтни работи. При тази схема може да се ползва ипотечен кредит за покупка и ремонт на жилище, при който част от средствата може да се усвоят в брой. Остава вероятността продавачите и купувачите да изгубят спокойния си сън заради заплашващата ги наказателна отговорност, произтичаща от клетвените декларации. Тя може да накара тези от тях с по-слаби нерви да обявят истинските суми. Останалите ще намерят начин да се справят. "Тази декларация при всички положения според нас ще създаде по-голяма предпазливост на страните и те ще трябва съвсем ясно да дефинират разпределението на цената по сделката като цена на сделката с право на собственост или строеж и цена на сделката за извършване на допълнителни строителни работи", казва адвокат Маврова. Клетвените декларации и по други поводи са въвеждани от законодателя, но при подписването на една декларация пред нотариус, без обаче да има независим механизъм на данъчните органи да следят паричните потоци, тези декларации отново ще бъдат по-скоро една от новите формалности, които нотариусите ще следят да спазят. Нещо, което със сигурност ще доведе до фактически промени, ще е необходимостта хората, които купуват изцяло с пари в брой, да извадят парите на светло, като ги прекарат през банковата система. Това ще ограничи възможността да се декларират приходи от формални продажби на имоти. Практическият ефект, който ще имат нововъведенията, зависи дали са подплатени с пазарна мотивация. Пазарната мотивация е разходите по сделките да са ниски, а степента на сигурност – висока. Промяната засяга само сделките с недвижими имоти, въпреки че режимът на облагане и налагане на такси е сходен с този при продажбите на автомобили. При колите разликата между облагаемата и реалната цена може да е в десетки пъти. Защо се декларират ниски цени? В момента законът е оставил възможността продавачи и купувачи да декларират пред нотариуса цена, равна на данъчната оценка, дори реалната да е в пъти по-висока. Правата на двете страни са защитени в предварителен договор, който те нямат задължението да обявят публично. Крайният резултат е, че се намалява размерът на местния данък, който тази година беше в диапазона 1.3-2.6%, а за другата общините ще могат да го повишат до 3%. При плащания под масата се пести и от нотариални такси, които също се определят на база данъчна основа, тоест по-високата стойност от цената по сделката или данъчната оценка.

   

0 коментарa

Виж още