Въпреки максималното натоварване на ТЕЦ-овете въздухът в Стара Загора – чист !

Въпреки максималното натоварване на ТЕЦ-овете въздухът в Стара Загора – чист !

От началото на газовата криза - 6 януари, до вчера не са регистрирани наднормени стойности на нито един от наблюдаваните атмосферни замърсители, с изключение на традиционните прахови частици, съобщиха вчера от РИОСВ. От спирането на газта трите ТЕЦ-а в комплекс "Марица Изток" работят на максимално натоварване, но замърсяване на въздуха със серен диоксид в Стара Загора няма. Измервателните станции на екоинспекцията отчитат стойности от 9 до 86 микрограма на куб.м, при пределнодопустима концентрация (ПДК) от 350 микрограма на куб. метър и алармен праг от 500 микрограма. Въпреки ниските температури, увеличеното използване на твърдо гориво в битовия сектор и преминаването на мазут в някои промишлени предприятия на територията на Стара Загора, няма завишение и в стойностите на останалите два замърсителя - въглероден оксид и азотни оксиди. При норма от 10 милиграма на куб. метър (за 8 часа), замерените стойности на въглеродния оксид варират от 0.008 - 1.500 микрограма на кубичен метър, а на азотните оксиди - от 11 до 90 микрограма на куб.м при ПДК 230 микрограма на куб.м. няма завишение и в стойностите на останалите два замърсителя - въглероден оксид и азотни оксиди. При норма от 10 милиграма на куб.метър (за 8 часа), замерените стойности на въглеродния оксид варират от 0.008 - 1.500 микрограма на кубичен метър, азотните оксиди - от 11 до 90 микрограма на куб.м при ПДК 230 микрограма на куб.м. Не такава обаче беше ситуацията по време на големите старозагорски обгазявания в периода 2004-2006 г. Тогава през зимните месеци в Стара Загора бяха замервани стойности на азотните оксиди, въглероден оксид и серен диоксид, няколко пъти по-високи от ПДК. Но от РИОСВ твърдяха, че причината е в битовия сектор, отопляващ се с твърдо гориво, автомобилния трафик и ТЕЦ-овете на комплекс "Марица Изток". След взривовете в Челопечене, които разкриха част от истината и в Старозагорско (б.р. - че при изгарянето или взривяването на боеприпаси се отделят основно въглероден оксид и азотни окиси), и настоящата газова криза, която принуди ТЕЦ-овете (б.р. - отделящи като замърсител основно серен диоксид) да работят на максимални мощности, в това число и блокове без сероочистващи инсталации, е време вече някой да тегли чертата и да назове обгазителя старозагорски с истинските му имена: Първо, защото Стара Загора трябва да знае истината от чисто здравословен аспект. Второ - да се снеме вината от комплекс "Марица Изток", влязъл в черните европейски хроники заради безотговорното поведение на отделни български политици. И трето и четвърто - най-после да се потърси отговорност, в това число и съдебна, от хората, стояли зад старозагорския апокалипсис. Вярна е сентенцията, че годините лекуват лошите спомени... но тежките метали от организмите на старозагорци и последвалите (последващите) канцерогенни заболявания не се лекуват с времето.

   

0 коментарa

Виж още