Върху произведения на Смирненски, Ботев и Яворов разсъждават кандидат-студенти

Върху произведения на Смирненски, Ботев и Яворов разсъждават кандидат-студенти

Градът в поезията на Христо Смирненски" е едната тема, по която пишат кандидат-студенти на предварителния изпит по литература в Софийският университет „Св. Климент Охридски". Втората тема е съпоставка от два цитата от Ботев и Яворов. В нея кандидатите трябва да сравнят следното: „... блазе му, който умее / за чест и воля да мъсти" (Христо Ботев, „Хайдути") и „Но кой ще назове честта и кой позора?) (Пейо Яворов, „В часа на синята мъгла"). Кандидат-студентите имат право да си изберат едната от двете теми. Над 2600 кандидати се явяват на предварителен изпит по български език и литература в Софийския университет. С него се кандидатства за 16 специалности, а заедно с конкурсния изпит по история на България за още две - „Балканистика" и „Право". 50 ще са проверителите на писмените работи, а оценките ще са ясни до 10-12 работни дни. Оценките от предварителния изпит ще бъдат равностойни на тези от редовната сесия през юли, като под внимание ще се взима по-високата.

   

0 коментарa

Виж още