В Бургас ще бъде представен проектът Интегриран план за градско възстановяване и развитие

В Бургас ще бъде представен проектът Интегриран план за градско възстановяване и развитие

В Бургас ще бъде представен проектът "Интегриран план за градско възстановяване и развитие", съобщиха от общинския пресцентър. Встъпителната пресконференция и информационен ден по проекта ще се проведе от 11.00 часа в Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, етаж ІІ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” Проектът има за цел повишаване на привлекателността, конкурентоспособността и устойчивото развитие на гр. Бургас чрез разработване на средносрочен планов документ за устойчиво градско възстановяване и развитие, включващ приоритети, цели и мерки за подобряване на икономическата, социална, жилищна и околната среда и прилежащата инфраструктура за повишаване на качеството на живот и екологичните условия на определени градски територии и града като цяло.

   

0 коментарa

Виж още