В България няма криза в банковата система, има затруднения

В България няма криза в банковата система, има затруднения

"В България няма криза в банковата система, има затруднения", призна вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин при откриването на третата годишна среща на бизнеса с правителство и глобалната икономика. Калфин каза още, че днес има много повече рискове и несигурности в икономическата среда, като цялата икономическа ситуация се следи много внимателно от правителството, а мерките бяха насочени в две посоки - ограничаване на публичните разходи и създаване на резерви на държавата, за да се поемат удари от бъдеща криза. "Българската икономика посреща кризата в добро състояние, но тя е изключително зависима от чуждите инвестиции, които пък са застрашени", посочи вицепремиерът. Калфин очерта непреките ефекти за нашата икономика, които са свързани с по-трудното инвестиране и с политиката на рейтинговите агенции, които трябва да възстановят доверието в тях и съответно ще имат много по-голяма предпазливост, когато дават информация на инвеститорите, които биха инвестирали у нас. "Двигател на икономическия растеж у нас може да бъде растежът на вътрешното потребление, но той не може да замести чуждите инвестиции", каза Калфин. "През последните 4-5 години тук дойдоха 15 млрд. евро инвестиции - много повече, отколкото за 7 години от ЕС. Оказа се, че тези инвестиции могат да бъдат поети от българската икономика. В България няма горещи пари, нашата Фондова борса не работи със сложни финансови инструменти и няма очаквания за отлив на капитал от българската икономика", коментира още Калфин. По думите му стана ясно, че правителството ще заложи някои мерки в бюджета за следващата година. "Тази политика трябва да се прави заедно с бизнеса", посочи Калфин и допълни, че ефекти, ще има, но бихме могли да ги ограничим. На първо място ще се гарантира това, което го има - "заедно с БНБ да осигурим добрата работа на банковата система. Нашите банки са свръхрегулирани, те имат резерви", каза Калфин. Много е важно и да се види каква ще бъде политиката на банките, собственици на нашите банки. "В Европа няма фалити на банки, защото правителствата застанаха зад финансовата си система", допълни той и заяви, че очаква до края на годината фискалният резерв да стане 13 млрд. лева. "Законът за гарантиране на влоговете трябва да успокои българските граждани, Министерството на финансите е готово да изкупува държавни ценни книжа", посочи още вицепремиерът, като допълни, че държавният дълг е на много ниски нива. Вицеприемиерът каза още, че е необходимо да създадем допълнителни фондове за финансиране на малките и средни предприятия. Ще се търсят и други възможности държавата да подпомогне големи инфраструктурни проекти. "Чрез бюджета или чрез резерва - това са двата начина", посочи Калфин и информира, че може да подпомогнем чрез резерва в бюджета изграждането на още индустриални зони". Освен това се очаква Брутният вътрешен продукт за 2009 г. да бъде 74 млрд. лева и ръст от 4,7 на сто. "Има риск за приходите в бюджета и затова отново връщаме даването до 90 на сто от бюджетните разходи. Много страни в такава среда увеличават данъците, ние няма да ги увеличаваме", заяви той. "България ще остане с най-ниски данъци в Европа", каза вицепремиерът и допълни, че ще бъдат отпуснати допълнителни разходи за изграждане на инфраструктура и ще се направи специален пакет за подпомагаме на иновациите и енергийна ефективност на фирмите. В по-голяма степен държавата ще подпомогне и бизнеса в увеличаване на производителността. Калфин заяви, че България ще бъде предпазлива и по отношение на доходите: "В тази среда не можем да си позволим и големи социални разходи - ще насочим усилията си предимно към хората с най-малки приходи. "Регулаторните режими на местно равнище понякога не отговарят на законодателството", смята той. "Там, където има измислени от местните власти такива режими, те трябва да се премахнат", заяви още Калфин и добави, че се замисля субсидиите за общините да зависят от това правило. Министърът на вътрешните работи спомена също така, че има двайсетина големи режима, за премахването на които се работи. "Българската икономика е в много добро състояние и трябва да го запазим", заключи Калфин.

   

0 коментарa

Виж още