В Гурково се стягат за празника на розата

В Гурково се стягат за празника на розата

Инфраструктурните проекти са главната грижа на гурковската общинска управа. В края на май се очаква да завърши реконструкцията на част от водопреносната мрежа, съобщи кметът Стоян Бонев. Спечелен е проект за проектиране на пречиствателна станция, след което ще се кандидатства за финансиране на самия строеж на съоръжението. До няколко години Гурково ще може да отговори и на второто екологично изискване на Европа към населените места – депата за отпадъци. То ще бъде в района на Стара Загора и ще отработва отпадъците на всички 11 общини в областта. И въпреки че областният град, който е с по-голям брой жители, няма да успее да изпълни сроковете, сдружение между общините вече създадено, избрана е и консултантска фирма. По спечелени проекти се реконструират още домът за стари хора, както и детската градина. Наскоро в града отвори врати и офис – част от общата европейска мрежа Директно от Европа. Обходът Нова Загора – Паничерево – Гурково е в плановете на Националната агенция Пътна инфраструктура. От областния й шеф пък Стоян Бонев има уверението, че ще се мисли за реконструкция и обезопасяване на международния път, който минава в момента през града. Туризмът е един от обещаващите икономически сектори в региона. В условия на икономическа криза и намалелият обхват на програмата От социални помощи към заетост, безработицата в Гурково е осезателна. Работни места осигуряват единствено Булметал, горското стопанство, частните строителни фирми и четирите земеделски кооперации. Една от мечтите на кмета е да види поне още едно голямо действащо предприятие на територията на общината - на територията й има неизчерпани запаси от кафеви и черни въглища. Дотогава Стоян Бонев обещава да превърне в още по-изрядно място, бездруго чистото балканско градче. Очаква с нетърпение и края на май, когато в Гурково се чества празника на розата и на красотата.

   

0 коментарa

Виж още