В дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет – Стара Загора

В дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет – Стара Загора

Общо 35 точки влизат в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет – Стара Загора – бе решено вчера на Председателски съвет, проведен в зала 203 на Община Стара Загора. В самото начало на дневния ред ще бъде информацията на изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30 септември 2010 г. За разглеждане и гласуване влизат няколко наредби – Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура в Община Стара Загора /първо е второ четене/, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора /първо и второ четене/. По предложение на общинския съветник Валентин Вълков в сесия влиза и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора. Общинските съветници отново ще разгледат и гласуват предложението за промяна предназначението на имоти-публична общинска собственост за изграждане на обект „Регионално съоръжение за третиране на отпадъците за регион Стара Загора”. Общинският съветник Румяна Присадашка внася предложение за Приемане на ДОКЛАД за извършен следприватизационен контрол на фирма „Автобусни превози” и необходимостта за предприемане на законови действия във връзка с изпълнение на поетите задължения, регламентиращи инвестиционната програма по договора, по реда на ЗПСК. Общинският съветник Николай Шопов внася предложение за продължаване на договора за управление на управители на 3 диспансера. Общинските съветници Георги Георгиев, Николай Шопов и Спас Пашов внасят за обсъждане и приемане Декларация до Министър-председателя на Република България за изграждане на втора /източна/ връзка на град Стара Загора с автомагистрала „Тракия”.

   

0 коментарa

Виж още