В Казанлък откриват днес Дневен център за деца с увреждания

В Казанлък откриват днес Дневен център за деца с увреждания

Днес от 11 часа в Детска градина No 11 "Слънце", в жк "Изток" в Казанлък, се открива официално Дневният център за деца с увреждания. Проектът е финансиран от Европейския съюз по Програма ФАР и от националния бюджет. Неговото изпълнение започна на 1 април 2008 г. Стойността му е 134 466.75 лв., от които 100 799.66 лв. по Програма ФАР и 33 667.09 лв. са национално съфинансиране, съобщи пресаташето на Община Казанлък Юлия Младенова. Водеща организация по проекта е Община Казанлък с партньор Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания" - Казанлък. Проектът има за цел предотвратяване на изоставянето и настаняването в специализирани институции на деца с увреждания от 3- до 18-годишна възраст и преодоляване на социалната изолация на семейства с деца с увреждания чрез предоставяне на комплекс от услуги - дневни грижи, възстановителни и рехабилитационни услуги, семейно консултиране и подкрепа. В полза на децата към Дневния център ще работи 17-членен екип: директор, логопед, психолог, арттерапевт, рехабилитатор, 5-има социални педагози, 5 детегледачки, домакин и шофьор. Сдружение "Бъдеще за България" анкетира деца с увреждания, живеещи на територията на Община Казанлък. Съвместно с експерти от отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" от всички анкетирани деца ще бъдат определени 24, колкото е капацитетът на центъра, които ще ползват дневните грижи. Други 10 деца с физически увреждания ще могат да посещават по график кабинета по рехабилитация. Към 20 август т.г. Дирекция "Социално подпомагане" е издала направления за общо 20 деца, в т.ч. 15 за дневна грижа и 5 за почасова рехабилитация. Ръководител на проекта е д-р Ивелина Панова, а директор на центъра - Веска Мараджиева. (СН)

   

0 коментарa

Виж още