В Казанлък откриват напълно обновената сграда на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“

В Казанлък откриват  напълно обновената сграда на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“

Проектът се финансира от Национален доверителен еко фонд (НДЕФ) съгласно договор за финансиране по националната схема за зелени инвестиции № НСЗИ Описание: resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png0029/17.07.2012 г. Договорът е на обща стойност 3 354 584,39 лв., от които 2 851 396,73 лв. (85%) е размерът на безвъзмездното финансиране от НДЕФ; 503 187,66 лв. (15%) съфинансиране от бюджета на Община Казанлък, съгласно Решение № 266/28.06.2012 г. на Общински съвет - Казанлък Строително-ремонтните работи са на стойност 3 259 539,24 лв. Съгласно проекта бяха изпълнени пакет от енергоспестяващи мерки – топлоизолиране на стени, реконструкция и топлоизолиране на покрив, подмяна на дограма и подмяна на отоплителна инсталация. Строително-ремонтните са изпълнени поетапно във всички отделения на МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски” без прекъсване на услугите, предлагани от здравното заведение. ОФициалното откриване на изцяло обновената сграда на казанлъшката общинска болница „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД ще се състои на 2 октомври 2014 г. от 11.00 часа пред централния вход на лечебното заведение.

   

0 коментарa

Виж още