В Казанлък официално бяха открити сградите на три ЦНСТ и едно защитено жилище

В Казанлък официално бяха открити сградите на три ЦНСТ и едно защитено жилище

Община Казанлък официално откри три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено жилище (ЗЖ) в гр.Казанлък. Сградите са изпълнени в рамките на проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се изпълнява в периода 22.08.2012 г. - 30.10.2014 г. По този повод от 10.00 часа бе дадена заключителна пресконференция по проекта, а от 11.00 часа стартира официалната церемония по откриването на новите обекти. Приветствие към всички присъстващи произнесе кметът на община Казанлък Галина Стоянова, която подчерта, че социалната политика и въвеждането на нови социални услуги е един от приоритетите на сегашното общинско ръководство. Устойчиво се развиват разкритите социални услуги като Дневният център за деца с увреждания, защитеното жилище „Оптима“ в с. Овощник. Изградена бе база за Дневен център за възрастни хора с увреждания, изграден е Център за обществена подкрепа. Сега отварят врати 3 центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище, като предстои в близко време и разкриването на самите социални услуги в тези центрове за деинституционализация на деца и младежи. Кметът Галина Стоянова благодари на всички, съпричастни към реализацията на този проект, на екипа по проекта, на изпълнителите СК „Билдинг“, които оформиха парково пространство в близост до Защитеното жилище, и Обединение „Трейс – Казанлък“, на жителите на кв. „Васил Левски“ за тяхната толерантност и търпение по време на строежа. Тя се обърна и към представителите на Агенцията за социално попомагане, към Дневния център за деца с увреждания, към Сдружението "Бъдеще за децата с увреждания," към общинската болница "Д-р Христо Стамболски", че функционирането на центровете и защитеното жилище ще бъде свързано с тяхната работа и се разчита на добро взаимодействие. Лентата на новата сграда на ЦНСТ в Западното разширение бе прерязана от кмета Галина Стоянова, областният управител адв. Димитринка Петрунова и омбудсманът Гинка Щерева. Много свежест в официалната церемония внесоха изпълненията на младежите от Защитено жилище „Оптима“ с управител Бина Садова и от Дневния център за деца с увреждания с директор Веска Мараджиеева. Инфраструктурата на трите Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище е изградена съгласно Националната карта на планираните резидентни услуги. Новата социална инфраструктура в гр.Казанлък допринася за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България”, приета през 2010 г. от Министерски съвет. Разкриването на новите социални услуги от резидентен тип и изпълнението на инфраструктурата за тях са залегнали в стратегическите документи за развитие на община Казанлък за периода 2014 - 2020 и са подкрепени от местната законодателна власт чрез решения на Общински съвет - Казанлък. Инфраструктурата е изградена в два от основните жилищни квартали на гр.Казанлък. Имотите са в близост до училища, детски градини, здравни заведения, паркове. Изпълнено е изцяло ново строителство на четири сгради и прилежащото им дворно пространство. Центровете са построени на едно ниво. Имат капацитет 12+2 деца от 3 до 18 годишна възраст. Всяка от сградите е адаптирана за достъпност и има обособен собствен двор. Сградата на Защитеното жилище е изградена на два етажа с общ капацитет 8 младежи над 18 години. Монтиран е асансьор за осигуряване достъпността на втория етаж. Четирите сгради са проектирани, изпълнени и оборудвани с всички помещения, необходими за нормално функциониране - кухни, спални, трапезарии, бани, складове. Доставено е градинско обзавеждане за игри и почивка. В сградите има изградени системи за видеонаблюдение и пожароизвестителни системи. В новоизградената инфраструктура Община Казанлък ще разкрие нови за град Казанлък социални услуги от резидентен тип – три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище. Новите услуги ще бъдат разкрити в рамките на проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-.2013. Проектът стартира в началото на месец октомври 2014 г. и ще се изпълнява до края на октомври 2015 година. Двата проекта са планирани и се изпълняват чрез прилагане на интегриран подход.

   

0 коментарa

Виж още