В Казанлък се откриват три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище

В Казанлък се откриват три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище

На 15 октомври 2014 г. от 11,00 часа Община Казанлък ще проведе церемония по официалното откриване сградите на три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище в гр.Казанлък. Сградите са построени и оборудвани в рамките на проект на Община Казанлък „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Центровете са построени на едно ниво. Имат капацитет 12+2 деца от 3- до 18-годишна възраст. Всяка от сградите е адаптирана за достъпност и има обособен собствен двор. Сградата на Защитеното жилище е изградена на два етажа с общ капацитет 8 младежи над 18 години. Монтиран е асансьор за осигуряване достъпността на втория етаж. Четирите сгради са проектирани, изпълнени и оборудвани с всички помещения, необходими за нормално функциониране - кухни, спални, трапезарии, бани, складове. Доставено е градинско обзавеждане за игри и почивка. В новоизградената инфраструктура Община Казанлък ще разкрие нови за град Казанлък социални услуги от резидентен тип. Новите услуги ще бъдат разкрити в рамките на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който стартира в началото на месец октомври. Двата проекта са планирани и се изпълняват чрез прилагане на интегриран подход. Церемонията по откриването ще се състои от 11,00 часа в гр.Казанлък, кв.“Васил Левски“ № 34, пред сградите на Центъра за настаняване от семеен тип № 3 и Защитеното жилище. Преди това от 10.00 часа в сградата на Община Казанлък - гр.Казанлък, бул. „Розова долина“, № 6, зала № 6, ще се проведе Заключителна пресконференция по проекта.

   

0 коментарa

Виж още