В какво да инвестираме парите (ако разполагаме с тях) през 2010 год

В какво да инвестираме парите (ако разполагаме с тях) през 2010 год

Коментар на г-н Иван Стойков, старши финансов анализатор в МОИТЕ ПАРИ. Интервюто е излъчено в ефира на Дарик Радио с водеща- Марта Младенова. -Кои ще бъдат най-добрите инвестиции за 2010 година според Вас? -Започвам от депозитите, защото те са класически инструмент и ще продължат да бъдат такъв за всеки, който не е склонен да поема голям риск. Със сигурност обаче доходността няма да е такава, каквато я виждаме сега и още по-малко пък каквато беше в началото на кризата. Лихвите по депозити в краткосрочен до средносрочен план почти сигурно ще се понижат с още половин процентен пункт, като до края на 2010 г. можем да станем свидетели и на понижение с един пункт в сравнение с тези, които са сега. По-големи понижения също не трябва да отхвърляме, но все още е рано за подобни прогнози. Въпреки всичко – депозитите ще носят желаната сигурност на консервативните инвеститори, спестители в случая. Предвид ниската очаквана инфлация за 2010 г., те ще бъдат източник на приемлива доходност точно за този тип инвеститори. -Какъв тип депозити препоръчвате – по-кратки като времетраене, да речем тримесечни или по-дългосрочни, имайки предвид, че по-нататък ще паднат лихвите? -Ако степенуваме под някаква форма съвсем условно развитието на кризата – в нейното начало най-изгодни бяха едномесечните депозити, след това фокусът премина в тримесечните, сега като че ли се набляга на тримесечни и шестмесечни, все повече започват да се промотират шестмесечни и 12-месечни депозити. Виждаме, че с времето, с отминаването на кризата, банките наблягат на по-дългосрочните депозити, което означава, че съответно и там предложенията ще бъдат най-атрактивни. Мисля, че поне в началото на 2010 г. до да речем пролетта, по-атрактивни ще продължат да бъдат тримесечните депозити, като с течение на времето шестмесечни и 12-месечни ще започнат да получават превес, но да речем към средата на годината може да се оформи някакво такова състояние, в което най-атрактивните предложения, ако говорим за депозити в банките, да бъдат тези със срочност шест месеца. -Други възможности? -Друга пак техническа възможност е инвестицията в имот като и през следващата година по всяка вероятност възможностите ще продължат да са основно пред инвеститорите със свободни средства. Тук говорим за инвеститори, които подхождат точно с инвеститорски намерения, а именно извличане на доход по-късно, а не покупка поради необходимост от жилище. И в сферата на имотните сделки очакванията са противоречиви, като надеждата на строители и продавачи е спадът на цените да се преустанови, цените да спрат да се понижават и да се стабилизират на определено ниво. Дори се прокрадват и някои по-оптимистични очаквания. Ако се достигне това стабилизиране на цените, логично след това и след определен момент те да започнат да растат и именно изборът на подходящия момент за инвестиция ще е ключът за успешна сделка и може да се окаже, че точно 2010-а е този момент, в който да се направи подобна инвестиция. -Ако все пак тази инвестиция бъде направена донякъде с кредит? -Искам да кажа, че от съществено значение ще е какво е състоянието на икономиката като цяло, защото движението на цените на имотите ще продължи да зависи от интереса на купувачите и фактор в случая ще се окажат възможностите на банките да финансират купувачите, както и възможностите на самите купувачи да си позволят заем. Вече виждаме определени първоначални сигнали, къде по-силни, къде по-слаби, но все пак положителни сигнали от страна на банките, че като че ли вече са малко по-склонни за започнат да финансират и свидетелство за това са и някои намаления на лихвите по ипотечни и потребителски заеми, но в случая са важни тези по жилищните кредити. Правят се вече първите опити те да бъдат намалени, стига вече тези намаления до достигнат и до по-съществени нива, за да бъдат по-реално осезаеми и хората, които възнамеряват да се възползват от такъв заем, да могат наистина да се възползват. Тогава вече ще видим това очаквано съживяване и на имотния пазар. Като говорим и за цялостната визия, ако можем така да кажем, на икономиката на страната, ако тя се стабилизира, ще се стабилизира и имотният пазар. И оттам шансовете за изгода в инвестиции в този сектор ще растат. По отношение на очакванията за състоянието на българската икономика, там също има предвиждания за известно стабилизиране, по-скоро в началото на лятото и намаляване на отрицателния ръст, дори има и очаквания за излизане на положителна територия, макар и в минимален размер. Мисля, че това общо взето можем да очакваме съвсем схематично за имотния пазар и цените, но пак казвам, доста ще зависи от една страна, от политиката на банките – доколко и в какви размери ще бъдат склонни да финансират купувачи и отделно развитието на цялата ни икономика. -Смятате ли, че през 2010 ще бъде добро време човек да започне да играе на борсата? -Тук с известни условности. Могат да се получат и добри резултати от работата и от участието на един инвеститор на фондовата борса. Това наистина е друга алтернатива, в която всеки, който разполага със средства, може да използва и дано станем свидетели на положително развитие на икономиката, както говорихме досега, защото борсовата търговия е пряко нейно отражение. Ако допуснем, че настроението на борсата от 2009-а ще се пренесе и в 2010 година, тогава макар и с доза смелост, бихме могли да кажем, че тя може да е едно от удачните възможности за инвестиране. Веднага правя уточнението, че независимо че през годината станахме свидетели на едни от най-ниските стойности на SOFIX, който достигна нива от да речем шест-седем години, все пак стойността му в края на 2009-а е с 16-17 процента по-висока отколкото беше в края на 2008 година, въпреки тези големи сривове, които видяхме. И все пак забелязваме, че в рамките на една година, който е инвестирал в акции на компании в SOFIX е реализирал доходност поне 15 процента. Ако бъде овладян спадът на икономиката, подобен ръст на индекса можем да очакваме и през 2010-а, а защо не и по-висок. Но все пак зависи как ще стартираме новата година и как ще продължи нейното развитие. Трудно е обаче това да бъде прогнозирано и засега е само в сферата на хипотезите. Но който е готов да поеме риск, нека го направи, защото без активни участници на борсата, трудно може да се извлече доход от нея. -Но все пак борсата е за определен кръг инвеститори, които имат сериозна представа от борсовата търговия, а за обикновените хора е доста по-лесен начин депозитът, купуването на имот и така нататък. -Да, борсовата търговия както се казва, може би малко на жаргон в професионалните среди, не е търговия за всеки. Там общо взето който се страхува, рядко участва. Малко по-различен е профилът на инвестиращи директно и самостоятелно на фондовата борса. За депозити и имоти доколкото можахме го коментирахме. Друга възможност за инвестиране за хората, които не са професионални инвеститори или пък нямат достатъчно опит за инвеститори, за които фондовата борса е нещо ново и не са инвестирали досега в такава среда, може удачна алтернатива да се окажат взаимните фондове. Споменавам ги и тях като форма, макар и доста позабравена алтернатива, тя все още съществува. Без да влизам в големи подробности, само мога да кажа, че в зависимост от това как се развиват фондовите пазари, само тогава ще може да се оцени дали може да се очаква изгоди от подобна инвестиция или - не. Доверието в подобни алтернативи в началото на кризата рязко се срина и възстановяването ще бъде бавно и трудно, но все пак трябва да започне, защото, както казах, това са много удачни варианти за неопитните инвеститори. Знаем, че точно идеята на колективните инвестиционни схеми е такава - да обединява капиталите на индивидуални инвеститори, които в голямата си част нямат опит в борсовата търговия, не знаят как се случват нещата там, какви са механизмите, как се поема риск, как се измерва, как се оценява и така нататък. Всичко това може да го направи управляващото дружество. Но докато инвеститорите станат по-смели, считам, че най-удачните през следващата година ще бъдат колективните инвестиционни схеми, които инвестират в облигации и балансираните схеми. Тук вече може да се направи паралел между тези схеми и депозиране в банка. Ако разглеждаме нещата по-обобщено все още голямата предпазливост на инвеститорите ще накланя везните към такъв тип инвестиции, а именно с нисък риск или умерен. Като пример мога да дам: за последните 12 месеца фондове, инвестиращи на паричен пазар, са реализирали доходност от 6-7 процента. Ако погледнем доходностите по едногодишни депозити към момента, ще видим, че те са напълно съизмерими. Но има един момент, който трябва да уточним – че лихвите по едногодишни депозити са с тенденция към намаляване и щом ще правим такъв паралел, това от своя страна пък означава, че и пред колективните инвестиционни схеми, които инвестират на паричен пазар, а както казахме той е съизмерим с депозирането, защото основно инвестициите са насочени в депозити, то в дългосрочен план перспективите са тези колективни инвестиционни схеми да се поограничат и вероятно тогава вече фокусът постепенно ще се измества към балансираните схеми и към тези в облигации. И, както казахме, за фондовата борса, всеки, който обича риска и предизвикателствата, те са налице. Все пак ни предстои една цяла година, която обаче е трудно да прогнозираме още отсега какво би се случило, но като цяло това са поне на този етап възможностите, които можем да начертаем. -А инвестициите в ценности или в инвестиционно злато? -Инвестициите в ценности и инвестиционно злато също са варианти. За тази в инвестиционно злато обаче има определени затруднения и то не толкова в инвестирането в злато, а когато настъпи моментът инвеститорът да получи доходността от него. Не е толкова трудно да се инвестира в злато, за се купи злато или златен сертификат или да се инвестира в златен фонд. По-трудно е продажбата след това, особено ако се инвестира да речем в монети, в инвестиционно злато под формата на кюлчета, слитъци и така нататък. Просто обратното изкупуване след това е затруднено и са единици компаниите в България, които могат да се появят като купувачи на такова злато. Що се отнася до ценностите, зависи вече какви са самите те – дали ще са от благородни метали, дали произведение на изкуството и така нататък. Мисля, че това не са най-популярните форми за влагане на пари сред българските инвеститори. И малко се опасяваме това да го предлагаме като алтернатива пред тях, защото като че ли няма и пазар на такива ценности да речем, които да бъдат подходящи и да бъдат вложени пари в тях. А още по-трудно става получаването на възвръщаемост. Тук вече наистина се свива кръгът на и това са не само специфичен тип инвестиции, но и специфичен тип активи. И ако говорим за масовия инвеститор, за обикновения човек инвестиции в картини и ценности не знам доколко биха се приели. Но всеки който разполага със средства и е склонен да инвестира в подобни ценности и произведения на изкуството, нека го направи. Трябва да има обаче доста познания в тази област, защото самият актив, в който се инвестира, е доста специфичен. * Не е препоръка за вземане на решение!

   

0 коментарa

Виж още