В Карлово ще представят проекта „Енергийно обновяване на българските домове”

В Карлово ще представят проекта „Енергийно обновяване на българските домове”

Директорът на Дирекция “Жилищна политика” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството Десислава Йорданова днес ще представи в Карлово проекта „Енергийно обновяване на българските домове”, съобщиха от пресцентъра на общината. Презентацията ще се състои в 12:00 ч. в зала “Васил Караиванов”, сградата на Община Карлово. Участие ще вземе също и представител на Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие”. Проект „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Конкретен бенефициент по него е дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ. Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012 - 2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност. Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция. Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост, и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс. При посещението си в Карлово Десислава Йорданова и представителят на Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие” са готови да отговорят на всички въпроси на заинтересованите да обновят домовете си жители на град Карлово.

   

0 коментарa

Виж още