В Областна администрация – Пловдив се проведе семинар за ингерация на граждани от трети страни

В Областна администрация – Пловдив се проведе семинар за ингерация на граждани от трети страни

В Областна администрация – Пловдив се проведе семинар на тема :”Изграждане на капацитет и утвърждаване на добри практики в Южен централен район за ингерация на граждани от трети страни. Дискусията бе открита от Георги Игнатов в качеството му на изпълняващ длъжността областен управител на област Пловдив. Целта на разговорите е да се направи първи регионален преглед на имиграционната картина в петте области от Южен централен район. Само в Пловдив област за последните години са регистрирани 1664 фирми от чужди граждани от трети страни- извън ЕС, които на практика са обект на изследването. Свои представители в Пловдив и областта са изпратили над 60 страни – като се започне от Албания и се стигне до Япония. Според световната статистика в настоящия момент 7% от жителите на планетата ни се преместват да живеят на място , различно от родното. Затова е нужно администрацията като цяло в нашата страна да се пренастрои, за да обслужва по-големия брой чужди граждани. Такова е мнението на инициаторите на събитието Европийския колеж по икономика и управление и Европейския интеграционен фонд. Подобни семинари ще бъдат проведени и в останалите областни центрове на Южен централен район. Изпълнението на проекта ще приключи с кръгла маса, която ще се проведе на 26 юни в Пловдив. На нея ще стане ясна общата картина на миграцията в ЮЦР и ще се утвърдят добрите практики, които ще се използват за интеграция на гражданите от трети страни в България.

   

0 коментарa

Виж още