В Областна администрация Стара Загора са открити телефонни линии за подаване на сигнали за корупция

В Областна администрация Стара Загора са открити телефонни линии за подаване на сигнали за корупция

Областният управител и председател на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията Йордан Николов ръководи днес закрито заседание на съвета. Беше актуализиран съставът на Областния съвет, за негов заместник - председател бе избран директорът на Областна дирекция на МВР - Стара Загора Главен инспектор Алекси Алексиев. Членовете на Областния съвет за противодействие на корупцията разгледаха два сигнала, постъпили в Областна администрация Стара Загора и решиха преписките да бъдат изпратени по компетентност в Окръжна прокуратура - Стара Загора за извършване на проверка на изложените в тях твърдения. За взаимодействие с гражданското общество е създадена възможността, чрез специален раздел в интернет страницата на Областна администрация Стара Загора (Раздел “Сигнали и жалби за корупция”), гражданите да подават сигнали за корупция по електронен път, да поставят въпроси, касаещи прозрачното управление, борбата с корупцията и дейността на ангажираните в Съвета институции. В Областна администрация Стара Загора са открити и телефонни линии за подаване на сигнали за корупция /042 613 242; 042 613 214/. Такива телефонни линии са открити и посочени на интернет страницата на Областна дирекция на МВР, Окръжен съд Стара Загора и Районен съд Стара Загора. Поставени са специални кутии за жалби и сигнали за прояви на корупция в сградите на Областна администрация Стара Загора и Областна дирекция на МВР Стара Загора. При наличие на подадени жалби или сигнали по някои от посочените по-горе начини, в осъществяване на своите функции и дейности, Областният обществен съвет за противодействие на корупцията ги приема за разглеждане, съобразно утвърдените правила за функциите, дейността и организацията на ООСПК - Стара Загора, както и на основание на утвърдената процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали за прояви на корупция. След изясняване от правна и фактическа страна на същите, се вземат конкретни решения по всеки от тях.

   

0 коментарa

Виж още