В Областна управа – Пловдив се състоя презентация на Проекта на Закон за детето

В Областна управа – Пловдив се състоя презентация на Проекта на Закон за детето

Законопроекта представиха заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани и директорът на Дирекция „Социално включване” към МТСП Елена Кременлиева. Реформата в областта на политиката за детето и семейството е един от основните приоритети на българското правителството и за мен е чест, че Пловдив и първият град извън столицата, в който се направи презентация на Проекта на Закон за детето. Това каза в приветствието си заместник-областният управител на Пловдив Георги Игнатов. Надявам се, че след обсъжданията в цялата страна приемането на новия закон ще осигури пълна защита на правата на децата в България и ще допринесе за подобряване на тяхното благосъстояние, подчерта Игнатов. Той изрази увереност, че всички, които сега участват в обсъждането му ще работят заедно за неговото стриктно прилагане. Това е закон, който е ориентиран към детето, а не за детето, каза Валентина Симеонова. По думите й това правна рамка, основана на подхода за правата на детето и в нея са въведени европейски иновативни практики. Според Симеонова те ще третират детето не като личност подлежаща на закрила, а като носител и на права. Законът ще бъде инструмент, който ще промени животът на децата към по-добро детство, като освен права им се вменят и отговорности. В новия закон са заложени санкции само за безотговорни родители, а те са такива, които не се интересуват от това дали децата посещават детска градина, училище, дали им са направени ваксини, уточни Валентина Симеонова. В тази връзка допълни, че семейни помощи ще получават родители, които са отговорни. Основната цел на закона е да възпитава в децата култура на непоносимост към агресия и насилие. В тази връзка ще се налагат санкции и на деца, срещу които има упражнявано насилие, но са го прикривали. Детето трябва да знае своите права и да оцени кога над него се осъществява системен тормоз, каза още Симеонова. Според Надя Шабани новост в закона, че порасналите децата, след навършване на 14 години, ще имат право да заведат дело срещу човека, който е нарушил правата им или е осъществил насилието. 16-годишните пък ще могат да отказват здравни манипулации и хоспитализиране, след като получи цялата информация за последиците от евентуален отказ, допълни Шабани. На презентацията присъстваха представители на НПО, работещи в областта на правата на детето, на учителската общност, на регионалните дирекции за социално подпомагане, от сферата на здравеопазването, медии и деца.

   

0 коментарa

Виж още