В област Стара Загора над 6700 семейства получиха целева помощ за отопление през зимния период

В област Стара Загора над 6700 семейства получиха целева помощ за отопление през зимния период

Общият брой на лицата, които са били подпомогнати през изминалият месец в област Стара Загора, е  1 917. На всички е била отпусната месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП, който гласи, че тя може да бъде предоставена на всяко лице или семейство, получаващо доход, по-нисък от минималният диференциран доход за страната. Общата стойност на изплатените помощи е 169 217 лв.

До последният ден на месец октомври, се приемаха декларации за отпускане на целева помощ за отопление през зимните месеци. Живущите на територията на област Стара Загора са подали общо 7 906 заявления-декларации, от които 6 743 са одобрени, а 1 163 са били отказани.

Тази година, като цяло се наблюдава по-малък брой на приетите заявления. През отоплителният сезон 2015/2016 г, са били отпуснати с 636 повече отколкото през тази година.

На 15 ноември /вторник/, официално приключи приемането на заявленията за отпускане на еднократна помощ за децата, записани през учебната 2016/2017 година в първи клас, техният брой е 2 134, те са с 59, по-малко от подадените за предходната година.

 

   

0 коментарa

Виж още