В област Стара Загора над 730 души не са платили данък върху доходите си

В област Стара Загора над 730 души не са платили данък върху доходите си

 Много от жителите в област Стара Загора все още не са заплатили данъка върху доходите по данъчните си декларации, подадени края на април тази година.

Сред 730-те длъжници има представители на свободните професии, като например: лекари, зъболекари, адвокати, които към днешна дата закъсняват с плащането на декларираният си данък над 5000 лв., пишат от starozagorci.com.

Всеки един от гражданите закъсняващи с плащането, е получил лично телефонно обаждане от колцентъра на НАП и му е указан срок за погасяване на дължимите суми. В случаите в които, конкретният срок не бъде спазен, инспекторите на НАП спрямо правомощията си за събирането на сумите по законно установения ред, ще пристъпят към запор на заплатите или на имуществото на нарушителите.

Общият размер на неплатеният от гражданите на област Стара Загора към настоящият момент данък, върху доходите по данъчни декларации е в размер на 3,3 млн. лева, като в сумата са пресметнати и начислените лихви.

При закъснение на плащането на подоходния данък стандартната практика на НАП е, длъжника да бъде уведомен посредством напомнително електронно съобщение и чрез звеното за събиране на задължения в колцентъра.

 Ако при повторно договорения срок отново в НАП не постъпи очакваното плащане, то случаят се предава на по-високо стъпала, а именно на публичен изпълнител, който започва принудително изпълнение. При принудителното събиране, публичният изпълнител на НАП може да запорира всички банкови сметки или друго движимо или недвижимо имущество притежание на длъжника, а при продължаващо неплащане същото може да бъде обявено за публична продан, на търг.

Боряна Жилова - директор на дирекция „Събиране" в НАП, коментира във връзка с кампанията, че принудителното изпълнение е еднакво нежелано както за длъжника, така и за държавата. Това е причината от НАП да насърчават гражданите доброволно да плащат данъците си, напомняйки им чрез уведомителни писма и обаждания на колцентъра и едва в краен случай да използваме принуда. Този подход е по-икономичен и ефективен.

   

0 коментарa

Виж още