В община Благоевград разглеждат кандидатурите за началник на отдел „Култура“

В община Благоевград разглеждат кандидатурите за началник на отдел „Култура“

Кандидатите в конкурса за началник на отдел „Култура“ защитават днес от 14.00 часа подадените от тях концепции по реда на получаването на заявление за участие в конкурса, съобщиха от общинска администрация. Темата на концепцията е „Развитие на културата в Община Благоевград“. Кандидатите за длъжността са осем - Красимира Митева, Емилия Калибарска, Силвия Домозетска, Силвана Хаджийска, Юлиян Юручки, Димитър Зрънчев и Мирчо Люнчов. Следващият етап след отварянето на концепциите ще бъде провеждане на интервю, а кандидатите ще бъдат уведомени за датата и часа. Комисията, която ще оценява кандидатите, ще е председателствана от заместник-кмета по хуманитарните дейности на община Благоевград Жанета Жикова. Членове на комисията са главният секретар на община Благоевград София Янчева, началникът на отдел „Образование“ - Станишев, юрист и главен експерт „Човешки ресурси“. След като бъдат взети оценките от концепциите, те ще бъдат сумирани с резултата от интервюто и предложението за класиране ще бъде предоставено на кмета Атанас Камбитов за съгласуване.

   

0 коментарa

Виж още