В Община Карлово се проведе публично обсъждане по Интегриран план за градско възстановяване и развитие на града

В Община Карлово се проведе публично обсъждане по Интегриран план за градско възстановяване и развитие на града

На 04.09.2012 г. /вторник/ от 17:30 часа в зала „Васил Караиванов”, сградата на Община Карлово, се проведе публично обсъждане по Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово, който се изработва по едноименен проект, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. В публичното обсъждане взеха участие представители на местния бизнес, местни организации – Дружество на пчеларите, Клуб бойни спортове “Левски” – Карлово, общински съветници от Общински съвет Карлово, местни печатни и телевизионни медии, граждани. След представяне на зоните за въздействие, част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, от доц. д-р Стелиян Димитров, представител на Обединение “Визия 2020”, присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да дават предложения.

   

0 коментарa

Виж още