В община Карнобат започва добив на андезитобазалти

В община Карнобат започва добив на андезитобазалти

Правителството предостави концесия за добив на строителни материали – андезитобазалти, за срок от 35 г. на „Пътстрой Бургас” ЕООД. Находището „Футула” се намира в землищата на селата Железник и Смолник в община Карнобат. Предвижданите инвестиции за обезпечаване на производствената дейност са в размер на 389 хил. лв. Очаква се постъпленията от концесионни плащания за 35-годишния период да надхвърлят 2 134 хил. лв. Половината от тях ще постъпват в бюджета на община Карнобат. С друго решение правителството прекрати конкурса за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в площта „Блок 1-19 Свети Атанас”, разположена в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това се прави, тъй като единственият участник в него – „Блек Сий Енерджи” ЕООД, отказва да сключи договор за търсене и проучване.

   

0 коментарa

Виж още