В община Сандански строят Център за лица с увреждания

В община Сандански строят Център за лица с увреждания

Кметът на Община Сандански Андон Тотев ще подпише договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Проектът предвижда изграждането и оборудването на Защитено жилище в с. Лешница за пълнолетни мъже и жени с увреждания с капацитет 8 места и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в с. Вълково от 3 до 18 год. с капацитет 12+2 места. Стойността на проекта е 1 095 722 лева, а срокът за изпълнение - 24 месеца, информират от Общинска администрация.. Услугата в общността цели да предостави един нов тип подобрена социална инфраструктура, гарантираща правото на потребителите на семейна среда и на достъп до качествени грижи и услуги според индивидуалните им потребности.

   

0 коментарa

Виж още