В Община Стара Загора обсъдиха поемането на дълг за новите тролейбуси

В Община Стара Загора обсъдиха поемането на дълг за новите тролейбуси

Община Стара Загора подготвя два варианта за финансиране на доставката на осемте нови тролейбуса по проект на Оперативна програма „Околна среда“програма – чрез банков заем или дългосрочен безлихвен заем от държавния бюджет. На заседанието си на 31 юли 2014 година Общински съвет Стара Загора даде съгласие „Тролейбусни превози“ ЕООД да ползва банков кредит за осигуряване на необходимото финасиране за доставка на тролейбуси по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г. Проектът предвижда доставката на осем нови тролейбуса за обществения градски транспорт на Стара Загора на стойност близо 7,5 млн. лева. От тях вече са доставени 5 тролейбуса, а банковият заем в размер на 1,4 млн.лв. е предназначен за последното плащане на оставащите три тролея по проекта. На проведеното снощи в община Стара Загора обществено обсъждане беше предложено да се използва дългосрочен безлихвен заем от държавния бюджет, поет като дълг по Закона за общинския дълг. „Проучихме и установихме, че има възможност вместо банков заем, нужните средства да се осигурят от Националния фонд за предварително финансиране на програми, изпълняващи се с европейскисредства. Решихме, че можем да се възползваме от фонда, за да не товарими дружеството с допълнителни финансови разходи“, обясни по време на обсъждането главният финансист на общината Цанка Ганева. Решението за отпускане на заема трябва да бъде взето от управляващия орган на програмата, в случая Министерството на околната среда и водите, а максималният размер на дълга е 2, 134 млн. лв. „Няма да спираме и процедурата за набиране на кандидати за кредит. Двете дейности ще вървят двете паралелно, за да имаме сигурност за финансовото обезпечаване на трите тролейбуса“, поясни Ганева. „Най-доброто, което може да се случи до 15 ноември - крайният срок за доставката, е да бъде отворена програма „Околна среда“ и да не ползваме нито единия, нито другия вариант“, коментира още тя. През 2014 и 2015 година се реализира проект, свързан с подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен. Бенефициент по проекта е община Бургас, а община Стара Загора е партньор.

   

0 коментарa

Виж още