В ОДМВР - Стара Загора започнаха да издават лични карти за гласуване на изборите

В ОДМВР - Стара Загора започнаха да издават лични карти  за гласуване на изборите

Звената „Български документи за самоличност” при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност , да упражнят правото си на глас в изборния ден - 5 октомври 2014 година. В седмицата преди провеждането на изборите е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност” е създала следната организация: 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявления за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за са изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта или личен/зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност. 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 3 октомври 2014 година., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да глсуват. За да бъде издадено удостоверение е необходимо следното: 1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ на СДВР/ОДМВР за дните от 30 септември 2014 г. до 4 октомври 2014 г. от 08:30 ч до 17:30 ч и на 5 октомври 2014 година от 08:00 ч до 18:00 ч. 2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден, се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя. 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН – 5 ОКТОМВРИ 2014 Г.

   

0 коментарa

Виж още