В рудник “Трояново-север” ще отварят капсула с послание към поколенията

В рудник “Трояново-север” ще отварят капсула с послание към поколенията

Капсула с послание от работници и служители към бъдещото поколение, поставена през 1982 година, ще бъде извадена и отворена на 30 май 2012 г. в рудник „Трояново-север" на „Мини Марица-изток" ЕАД. Тържествената церемония ще започне в 10 часа пред сградата на рудника в с. Ковачево в присъствието на настоящи и бивщи ръководители, работници и служители. За гостите е предвидено и посещение в самия рудник. Тази година рудник „Трояново-север" отбелязва 50 годишен юбилей от първата копка на най-големия от трите рудника на „Мини Марица-изток" ЕАД - дружеството разработващо внушителното по мащаби находище на лигнитни въглища. Настоящото ръководство на рудника, с управител инж. Евгени Близнаков, е подготвило и ново послание към идващите поколения, което ще трябва да се отвори след 25 години - през 2037 г. Подготвителните работи по изграждането на рудник „Трояново-2" (както се е казвал тогава) започват през лятото на 1959 г., под ръководството на инж. Жак Леви и гл. инженер Георги Хаджиев. За начало на рудника се счита датата 4 януари 1962 г., когато се прави първата копка на разрезната траншея с багер ЭШ-4/40. На 1 юни същата година, потегля първия влак с разкривка, управляван от машиниста Кольо Колев.Първата композиция с въглища от този рудник е натоварена на 8 септември 1964 г.

   

0 коментарa

Виж още