В София се проведе второто заседание на работната група за ОП „Регионално развитите”

В София се проведе второто заседание на работната група за ОП „Регионално развитите”

Областният управител Здравко Димитров взе участие във второто заседание на тематичната работна група, която има задача да разработи ОП ”Регонално развитие” за следващия програмен период 2014- 2020 година. Работната група има за цел да се съобрази с пропуските на предишната програма, да ги отстрани и да начертае приоритетите за следващия програмен период. Трябва да се отбележи, че България за първи път има шанса да се включи в разработване на ОП. Целта е програмата e постигането на по - добър баланс на развитие на регионите по отношение на градовете. Статистиката сочи, че Пловдив е на предпоследно място по усвояване на средства по ОП „Регионално развитие” в периода до 2010 година, а Южен централен район се числи към слабо развитите региони. Затова областният управител има за задача да реализира по-голяма усвояемост на средствата от ЕС чрез провеждане на секторна политика. Това обаче изисква по-голяма активност от страна на ползвателите на средствата, т.е. общините. Здравко Димитров се ангажира да активизира кметовете от региона да прецизират основните приоритети на своите общини, което да доведе до по-добро усвояване на средствата от европейските фондове. Това от своя страна ще да доведе до по-голямо развитие и просперитет на региона. Фокусът на Оперативна програма „Регионално развитие” в Южен централен район ще бъде поставен върху туризма, културната и спортна инфраструктура, развитието на градовете и центровете на растеж. Акцент в програмата се поставя и върху изграждането на интегриран градски транспорт и интелигентни транспортни системи. В проекта на приоритетите и дейностите, който бяха обсъждани, са включени и още допустими инвестиции в образователна инфраструктура, в здравна и социална инфраструктура. На следващото заседание на Регионалния съвет за развитие областният управител ще представи пред кметовете на общини рамката на приоритетите и съвместно ще бъде изработено становището за следващото заседание на тематичната работна група за разработване на ОП ”Регионално развитие” за програмния период 2014-2020 година.

   

0 коментарa

Виж още