В Стара Загора има над 700 деца в риск

В Стара Загора има над 700 деца в риск

Само през последния месец на изминалата 2016 година, в отдела за „Социална закрила“ в Града на липите, са постъпили 45 сигнала за деца, чиито живот е в риск.

Информацията бе официално представена от г-жа Петя Чакърова, директор на отдела.

Сред тях има деца, останали без родителски грижи; деца които са били насилени физически, емоционално и сексуално; неглижирани и занемарени деца; деца с увреждания; малолетни, както и непълнолетни родилки и бременни. Сред децата в риск са и живородените деца, родени от малолетни и непълнолетни майки, чиито живот и здраве са сериозно застрашени.

През вялата 2016 година, в отдела са постъпили точно 695 сигнала за деца в риск и за всеки един от случаите са предприети незабавни мерки за закрила и опазване на живота и здравето на малчуганите.

Пет от децата са настанени за постоянно в институции, други две деца са били настанени в семействата на свои близки и роднини, а едно от децата живее в приемно семейство. Шест деца са настанени в ЦНСТ в град Стара Загора, а едно дете вече е осиновено.

 

   

0 коментарa

Виж още