В Стара Загора наесен тръгват на училище 1 440 първолаци

В Стара Загора наесен тръгват на училище 1 440 първолаци

На 15 септември за първи път прага на старозагорските училища ще прекрачат 1 440 първолаци. До 26 август общината ще достави за новата учебна 2014/2015 година по един комплект безплатни учебници и учебни помагала за всяко дете – от подготвителните групи, до VІІ клас включително, в общинските училища и детски градини. По един комплект учебници получават и децата със специални образователни потребности – със сензорни и умствени увреждания. За целта от централния бюджет са преведени 906 900 лв. От различни населени места в община Стара Загора, в които няма училища, през тази учебна година към 10 общински училища ще пътуват безплатно 445 ученици до 16 годишна възраст. Издръжката на един пътуващ ученик от I до VIII клас, която включва и столовото хранене, е в размер на 520.00 лв. за бюджетна година. Финансирането се осигурява от централния бюджет, а общините предоставят средствата на средищните училища, в зависимост от броя на пътуващите ученици. 360 ученици от ромски етнос и живеещи в ромските общности посещават 12 училища в града. От тях 32 деца от първи до четвърти клас са интегрирани в начално училище „Зора“, осигурен им е специален превоз, съобщи Пенка Чавдарова, началник на общинския отдел „Образование, младежки дейности и спорт“. През това лято бяха извършени неотложни текущи ремонти на 19 общински училища и 16 детски градини със средства от делегираните им бюджети. По-значителни са ремонтите в 12-то Основно училище, ОУ“Г. Райчев“, 2-ро ОУ, Природо-математическата гимназия, ОДЗ № 1, Целодневна детска градина №10, ДГ № 24 , и др. След извършения през миналото лято основен ремонт със средства по фонд Козлодуй и от капиталовата програма на ЦДГ №7, ЦДГ № 20, ЦДГ № 68 и ЦДГ №35, това лято Община Стара Загора достави ново обзавеждане на четирите детски градини. То включва нови креватчета, гардеробчета, столчета, масички и бюра. Изцяло новообзаведени са занималните на три детски градини - ОДЗ №35, ЦДГ №23 и ЦДГ№11. През месец септември тази година ще бъдат открити две нови детски градини за деца от 3 до 7 години с по 4 групи в тях, където ще се отглеждат, възпитават и обучават 200 деца от град Стара Загора. През септември предстои да бъде открит и Общностен център за деца с увреждания и със специални образователни потребности, по проект на Министерството на труда и социалната политика.

   

0 коментарa

Виж още