В Стара Загора обсъдиха "Националната стратегия за интеграция на ромите"

В Стара Загора обсъдиха "Националната стратегия за интеграция на ромите"

Представители на мисия на Световната банка в състав Шандор Караксони – консултант по ромските въпроси, г-жа Валери Моника – специалист Социално развитие, г-жа Мариана Яшаревич – икономически анализатор и г-н Росен Асенов – консултант Човешко развитие проведоха среща днес в Областна администрация Стара Загора на тема „Пилотно прилагане на методологията 2014 – 2020 за планиране на местно и регионално ниво на дейности по изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите”. На срещата, водена от зам. областния управител Димитър Драчев, присъстваха Гл. секретар на Областна администрация г-жа Мариана Кръстева, кметове от областта, представители на „Социално подпомагане”, „Бюро по труда”, Инспекторат по образованието и неправителствения сектор. „Нашата цел е заедно с Националния съвет да разработим различни документи във връзка с интеграцията на ромите за оставащия период до 2013 година, след което започваме пилотно внедряване в различни области на България местните политики за изпълнение стратегията на ромската интеграция”, заяви г-н Шандор Караксони. Представителите на мисията на Световната банка споделиха различни политики и методи по темата за ромското включване от различни страни на Европа – Полша, Словакия, Чехия и Румъния. Участниците в срещата бяха единодушни, че основните проблеми, които стоят пред ромските общности и затрудняват тяхната интеграция в общността са образованието, безработицата и жилищните проблеми. На срещата се споделиха конкретни практики и методи за интеграция на ромите, които са включени не само в Националната стратегия за интеграция на ромите в България, но някои от тях се прилагат в различни общини и от област Стара Загора – градовете Стара Загора и Мъглиж. Според зам. кмета на Мъглиж Методи Марков, ръководството на общината след шестмесечна подготовка успешно започва да реализира жилищния проблем, като общината ще отдава отстъпено право на строеж на ромите в града. Началникът на РИО Татяна Димитрова сподели, че в област Стара Загора 18 училища работят успешно по проект «Нов шанс за успех», по който се обучават възрастни роми. В процес на подготовка са изработването на областния и общинските стратегии за интеграция на ромите.

   

0 коментарa

Виж още