В Стара Загора ще бъде обсъждан публично проекта за Бюджет 2017 година

В Стара Загора ще бъде обсъждан публично проекта за Бюджет 2017 година

На 29 декември /четвъртък/, в залата на Общинският съвет на град Стара Загора „Петко Рачев Славейков", точно в 17.30 ч., ще бъде проведено обсъждането на проекта на Бюджет на Старозагорската Община за новата 2017 година.

Г-н Живко Тодоров - кмета на града на липите, кани всички граждани да се включат в общественото обсъждане. То ще се проведе въз основа на чл. 84, и по-конкретно ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за три години за местните дейности които се отнасят за съставянето, приемането, изпълнението и разбира се отчитането на бюджета на Общината и в изпълнение на чл. 44, ал. 8, т. 1 от ЗМСМА.

Всеки желаещ може да се сдобие с по-изчерпателна информация за проекта, както и да прочете материали свързани с Бюджет 2017 г., на страницата на града, поместена в интернет.

Освен това, в деловодството на общината, могат да бъдат представени предложения и становища касаещи проекта за Бюджет 2017 година.

 

   

0 коментарa

Виж още