В Стара Загора ще се проведе традиционния есенен панаир

В Стара Загора ще се проведе традиционния есенен панаир

Традиционният есенен панаир в Стара Загора тази година ще се проведе от 30 септември до 6 октомври. Ще бъде разположен на ул.”Иван Вазов” в отсечката от ул.”Радецки” до ул.”Хан Аспарух”, както и по ул.”Радецки” в участъка източно от пресечката с ул.”Иван Вазов”. Заявления за участие в панаира ще се приемат от 8.30 часа на 18.09.2013 г. до 25.09.2013 г. /включително/, в сградата на Административно бюро „Изток”, ул.”Ангел Кънчев” № 70. Разрешенията за участие ще се издават от Eлка Бонева, началник отдел „Административни бюра” в Община Стара Загора, по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по утвърдената схема. Всички, които имат желание да участват в есенния панаир трябва да представят следните документи: Ксерокопие на Удостоверение от „Агенция по вписванията” за регистрация на фирмата; Удостоверение за липса на данъчни задължения, по чл.87. ал.6 издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документите; Удостоверение, за липса на задължения към Община Стара Загора, издадено не по-рано от 14 дни от датата на подаване на документите; сертификат за произход на съоръженията, технически паспорти на съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията; квитанция за платена такса за участие в панаира. Участниците в есенния панаир заплащат следните такси: 1.За продажба на промишлени стоки - 4,00 лв./кв.м на ден; 2.За продажба на захарни изделия – 4,00 лв./кв.м на ден; 3.За скара-бира – 4,00 лв./кв.м на ден.; 4.За атракционни съоръжения – стрелбища, панорами, моторни люлки и др. – 1,50 лв./кв.м на ден; 5.За изграждане на циркове – 2,50 лв./кв.м на ден. Местата ще бъдат обявени както следва: - на 27.09.2013 г. – скари-бири и големи атракционни съоръжения; - на 29.09.2013 г. – промишлени стоки и захарни изделия. Опазването на обществения ред на територията на панаира е възложен на полицейските служители към звено „Общинска полиция” при Община Стара Загора. Със заповед на Кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров на територията на панаира се забранява продажбата на алкохол с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 6% vol., тютюн и тютюневи изделия.

   

0 коментарa

Виж още