В УНСС: и през 2009/2010г. приемът на студенти ще е по професионални направления

В УНСС: и през 2009/2010г. приемът на студенти ще е по професионални направления

Приемът на студенти в УНСС за учебната 2009/2010 г. за втори път ще бъде по професионални направления. Целта е те да избират специалност след като са изучавали блок от фундаментални университетски дисциплини и са натрупали знания, които ще им позволят да се ориентират в избора на професия, съобщиха от пресцентъра на университета. В УНСС се обучават бакалаври в шест професионални направления: „Икономика”, „Администрация и управление”, „Политически науки”, „Право”, „Обществени комуникации и информационни науки” и „Социология, антропология и науки за културата”. Университетът направи предложение пред Министерството на образованието и науката за държавен прием на 3 475 студенти, разпределени по професионални направления: “Икономика” – 2 475; “Администрация и управление” – 375; “Политически науки” – 200; “Право” – 150; “Обществени комуникации и информационни науки” – 75; “Социология” - 50 150 студенти, дистанционна форма на обучение, ще бъдат приети във филиала на УННС – Хасково: 100 в “Икономика” и 50 в “Администрация и управление”. Срокът да подаването на документи за предварителните кандидатстудентски изпити е от 16 февруари до 18 март. Предварителни изпити: 22 март (неделя) – география на България 28 март (събота) – история на България 29 март (неделя) – български език и литература 4 април (събота) – икономика 5 април (неделя) - математика Редовни изпити: 11 юли (събота) – математика 12 юли (неделя) – чужди езици (английски, немски, френски, испански, руски) 14 юли (вторник) – български език и литература 16 юли (четвъртък) – география на България 18 юли (събота) – история на България 19 юли (неделя) – икономика 21 юли (вторник) – журналистика (писмен) 26 юли (неделя) – журналистика (устен) Срокът за подаването на документи е от 18 май до 8 юли. При подаването на документите кандидат-студентите получават компютърна разпечатка, в която са отбелязани: датата, часът, сградата и залата, където ще се проведе изпитът. Оценките се обявяват най-късно 48 часа след всеки изпит в сайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на университета, или чрез SMS до кандидат-студентите, пожелали това. Всички изпити започват в 9.00 часа и продължават три астрономически часа. Оценките от предварителните изпити важат за класирането след редовната кандидатстудентска кампания през юли. Ако кандидат-студентите се явят и на предварителен, и на редовен кандидатстудентски изпит, участват в класирането с по-високата оценка. Запазва се условието кандидат-студентите в УНСС да имат минимален бал от 8 (осем) единици, образуван като сума от оценките от матурите: по български език и литература и по математика или по български език и литература и по история. Ако е държана матура само по един от посочените предмети, минималният бал от 8 единици се определя като сума от оценката по съответния предмет от дипломата за средно образование и оценката от матурата. Ако не е държана матура, минималният бал от 8 единици се определя като сума от оценките по съответните предмети от дипломата за средно образование. Входящият минимален бал за отделните професионални направления се образува от оценките по предметите, както следва: български език и литература и история (8 единици) за професионални направления „Право” и „Политически науки”, български език и литература (4 единици) – за професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки” със специалност „Медии и журналистика”. За всички останали професионални направления минималният бал от 8 единици се формира от оценките по български език и литература и по математика. Всеки кандидат-студент в УНСС може да кандидатства за дадени професионални направления, само ако има посочения минимален бал от съответните предмети от дипломата и не може да кандидатства за професионални направления, за които минималният му бал от дипломата не отговаря на изискванията, посочени по-горе. Изискването за минимален входящ бал от 8 (осем) единици няма отношение към участието в предварителните изпити, а е изискване при приемането на документите за кандидатстване и участие в редовните изпити. За трета година приемът в УНСС ще става чрез единен приемен изпит (тестове), който се състои от задължителна и специална част. Задължителната част включва: модул 1 – изпит по български език и езикова култура (20 въпроса), и модул 2 – изпит по математика – основи (20 въпроса), а специалната – модул 3 (40 въпроса), е по избор от пет изпита: математика, български език и литература, история на България, география на България и икономика.

   

0 коментарa

Виж още