В шест старозагорски села водата още не е годна за пиене

В шест старозагорски села водата още не е годна за пиене

В област Стара Загора няма населени места с нарушено водоподаване. Извършва се засилен контрол за проверка на качеството на водата както от ВиК, така и от РЗИ и при необходимост се извършва допълнително хлориране. Днес са взети проби от селата Самуилово, Воденичарово и Михайлово, община Стара Загора, за проверка качеството на водата. Вчера е взета проба от с. Стрелец, община Стара Загора. Резултатите от пробите ще бъдат готови в неделя. В селата Остра могила, Еленино, Християново, Сулица, Горно Ботево и Малко Кадиево водата все още не е годна за пиене. Резултатите от допълнителните проби и анализи ще са ясни другата седмица. В село Коларово, община Раднево, поради влошени показатели на водата, е затворена детската градина. По данни от РЗИ се очаква на 15.09.2014 г. тя да започне работа. Обстановката, свързана с нивото на водата във водните обектив в областта, е спокойна. Няма преливащи язовири. Язовир Копринка има над 27 млн. куб. м. свободен обем и няма опасност от преливане. Язовирен район Овчарица е с над 5.3 млн. куб. м. свободен обем.20% е свободният обем на язовир Колена, а този на язовир Братя Кунчеви - 50 %. Единственият затворен път в област Стара Загора е път ІІІ-5007 Ягода – Ветрен – Конаре. Причината е ремонт на надлез в района на Николаево. Използва се обходен маршрут: общински път - Нова махала - Николаево или общински път за с. Димовци - Гурково.

   

0 коментарa

Виж още