Галина Стоянова:Ще прекратя практиката на протекции на определени кметства

Галина Стоянова:Ще прекратя практиката на протекции на определени кметства

Първи кметски полуден проведе днес след обяд кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Присъстваха кметовете на населени места, заместник-кметът на общината Лилия Цонкова и представители на общинска администрация. Макар и да нарече кметския полуден опознавателен, кметът Галина Стоянова проведе изцяло работна среща по важни и неотложни проблеми в селищата от общината. Кметовете на населени места поставиха въпроси, свързани с техните предложения за капиталови разходи в населените места, които да залегнат в Годишната инвестиционна програма на Община Казанлък, както и възможните приходи, което трябва да стане в срок до 30 ноември. Поставени бяха и въпроси, свързани с транспортната схема и превозвачите, зимното почистване и сключването на договори с фирми, които да извършват дейността. Основен акцент бе преминаването на делегиран бюджет на кметствата. Кметът Галина Стоянова предложи всеки кмет на населено място да реши дали кметството му да премине на делегиран бюджет. „Само това е начинът да се почувствате истински кметове с цялата отговорност на този пост, да следите за финансовата дисциплина, да имате визия не само разходите, но и за приходната част в бюджета си”, подчерта кметът на община Казанлък. Тя допълни още, че ще прекрати практиката на протекции на определени кметства и всички ще бъдат равнопоставени. Кметовете на гр. Крън - Теменужка Люцканова, гр. Шипка – Стоян Иванов, с. Енина – Веселин Андреев, изразиха готовност да преминат на делегиран бюджет. Това ще бъдат първите пилотни кметства на делегиран бюджет в община Казанлък. Към тях вероятно ще се присъедини и кметството в с. Горно Черковище, чийто кмет Антон Антонов се заинтересува от възможността да направи това. Останалите кметове ще почерпят опита на своите колеги-пионери в начинанието. Приходната част в тези делегирани бюджети идва от местни данъци и такси; припадаща се част от обща допълваща субсидия за ФРЗ и ДОО и част от общата изравнителна субсидия, изчислена по формула. Разходната част е за персонал за администриране на приходите от местни данъци и такси; персонал за изготвяне на бюджет, отчет, счетоводен баланс и оборотна ведомост; за поддръжка на програмен продукт. Необходимо е също откриване на самостоятелна бюджетна сметка. Прилагането на делегирани бюджети по кметства ще стане с решение на ОбС-Казанлък. Ще има намаляване цената на водата за южните населени места в община Казанлък, стана ясно още на кметския полуден. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова и управителят на ВиК-Стара Загора Румен Райков са провели разговор и са постигнали споразумение цената на водата в южните населени места на общината да бъде намалена от 1.70 лв. за куб.м на 0.90 лв. Предстои официализиране на договорката. Приключи ремонтът на общинската пътна мрежа според решение на ОбС и вече се отчитат дейностите. Изкърпен е пътят Хаджи Димитрово-Крън. Има договори за още близо 12 обекта, като се работи по улици в с. Овощник, Копринка и Долно Изворово и улицата, южно от Хлебозавода в Казанлък. Заместник-кметът Лилия Цонкова бе представена на кметовете на населени места. Нейният ресор е проекти, програми и хуманитарни дейности. Г-ца Цонкова каза, че ще съдейства на кметствата по всички въпроси, свързани с кандидатстване с проекти по програми на ЕС. Първата възможност е кандидатстване по схема на ОП „Околна среда” – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население от 2000 до 10 000 еквивалент жители”. Проектът е за изграждане на канализационни мрежи, рехабилитация на водоснабдителни мрежи и осигуряване пречистването на отпадните води в населените места в община Казанлък, отговарящи на условията - Крън, Енина, Копринка и Бузовград. До 30 ноември трябва да се внесе проектът за реконструкция на Градската пречиствателна станция за отпадни води край с. Овощник.

   

0 коментарa

Виж още