Георги Дичев, КЧСИ: През 2011 г. очакваме напрежение заради въведените такси за информация за длъжниците

Георги Дичев, КЧСИ: През 2011 г. очакваме напрежение заради въведените такси за информация за длъжниците

От 1 януари 2011 г. влизат в сила две законови изменения, които касаят работата на частните съдебни изпълнители. Това каза председателят на Камарата на частните изпълнители (КЧСИ) Георги Дичев. „В ГПК се възстановява предишният текст за оказване на съдействие от страна на държавните органи и МВР на всички съдебни изпълнители, не само на държавните, което няма кой знае колко да се отрази на резултатите от дейността на ЧСИ, въпреки че в някои случаи ще е от полза за по-бързото и ефективно изпълнение. По-важното е, че се постига равенство, както между двата вида съдебни изпълнители, така и между кредиторите по делата образувани при тях. Другата промяна е отмяната на нормата в чл. 16 от ЗЧСИ (приета през 2007 г.), с която ЧСИ (разбирайте страните по делата при тях) не заплащаха такси на държавните и общинските органи при поискване на информация за длъжниците и въвеждане на изричен текст в ГПК, че такива такси вече ще се заплащат”, заяви Дичев. Това изменение не само, че няма да подобри работата на съдебните изпълнители, а ще им създаде нови проблеми, не само на тях, а и на всички взискатели по изпълнителните дела, които вече преди всяка отделна справка за длъжника, ще трябва да представят на съдебния изпълнител и квитанция за платена държавна такса на съответния орган, предоставящ информацията, за да се приложи тя към искането. „Хилядите кредитори, а и длъжници сякаш не разбраха какво ще се случи през 2011 г., затова очакваме допълнително напрежение заради тази немотивирана и напълно безсмислена промяна. (В мотивите на законопроекта е записано, че Агенция по вписванията щяла да получи 260 000 лв. повече). За сравнение в съседна Румъния, за да осигурят максимална бързина при изпълнението на вземанията на кредиторите, изрично записаха в техния ГПК, че частните съдебни изпълнители не заплащат такива такси”, посочи Дичев. „Налагането на възбрани върху имоти в райони с одобрена кадастрална карта е голям проблем, отнема прекалено много време и не са малко случаите, в които докато се снабдим с необходимата скица длъжниците успяват да прехвърлят имуществото си. Този проблем засяга и държавните съдебни изпълнители и публичните изпълнители на НАП, така че се надяваме законопроектът за промяна в ЗКИР, който е в НС още от януари 2010 г., най-после да бъде приет и да отпадне изискването за представяне на скица при налагане на обезпечителните мерки, каквито са възбраните”, коментира председателят на Камарата на ЧСИ. Аделина ГЕОРГИЕВА

   

0 коментарa

Виж още