Глобите от видеоконтрола по пътищата да остават в общинските бюджети, предложи кметът на Стара Загора Живко Тодоров

Глобите от видеоконтрола по пътищата да остават в общинските бюджети, предложи кметът на Стара Загора Живко Тодоров

Сумите от глоби, наложени на водачите на моторни превозни средства, вследствие на видеоконтрола на движение по пътищата да остават в местните общински бюджети, предложи днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Това стана по време на дискусия, проведена в Деня на диалога между законодателната и местна власт в зала „Славейков“ на Община Стара Загора. Общините нямат достатъчно приходи, за да посрещат нуждите на населението, а търсенето на допълнителни приходи винаги е било първостепенна задача пред кметовете. Продажбите на общинска собственост, като средство за допълване на местните бюджети, вече са на приключване, обясни ситуацията Тодоров. Според него този ресурс вече е изчерпан. „Пред всички нас стои въпросът откъде да осигурим повече приходи. Освен чрез вдигане на такси и данъци, няма друг начин за компенсиране на инфлацията“. Старозагорският кмет предложи да се подготвят предложения за промени в законодателството, които да позволят на общините да имат право да събират глобите, налагани от видеконтрола по спазването на Закона за движение по пътищата на тяхната територия. Той обясни, че „както е в много други европейски дъжави- приходите да влизат в общинските бюджети, това може да стане и в България. По този начин ще се постигне от една страна увеличаване на приходите, а от друга- по-засилен контрол по пътищата. Сега общините нямат стимул да инвестират в осигуряване на повече видеокамери и налагане на повече санкции на недисциплинираните водачи, защото сумите от глобите постъват в централния, а не в общинските бюджети“, обясни Живко Тодоров. По думите му, ако се наложат ограничения върху кредитния ресурс на общините, това би довело до много тежки последствия по отношение на съфинансирането на европроекти за малките общинии до блокирането им, а това не бива да се допуска. Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, която е член на УС на НСОРБ, представи промените в законодателството за местните финанси, както и очакванията на общините за макрорамката на Бюджет- 2013 и предстоящите промени във водния сектор. Като по-важни промени в проекта за Закон за публичните финанси, които засягат общините, тя открои въвеждането на по-строги фискални правила и изисквания за прозрачност, както и пренасянето в проекта на действащи в момента или подобрени регламенти от сегашното законодателство. Принципната позиция на Управителния съвет на НСОРБ е, че проектът не отразява в достатъчна степен спецификата на общинския бюджет по отношение на конституционната самостоятелност на правомощията на двата органа на местно самоуправление в бюджетния процес, че се засилва централизма, а бюджетната процедура е поставена в много силна зависимост от указанията на министъра на финансите. Сред неприемливите за общините промени, според НСОРБ, Стоянова спомена всички регламенти, отнемащи конституционните бюджетни правомощия на двата органа на местна власт, невъзможността текущите разходи за местни дейности да могат да се финансират за сметка на поемането на дълг от общината, пренасянето на намаления през 2010 г. от 25% на 15% максимален праг за поемане на дълг, което ще лиши 1/3 от общините от достъп до кредитния пазар и т.н. От НСОРБ настояват за разработване на нова законодателна рамка, която да позволи на общините да се развиват в синхрон с европейските местни власти. „На този етап имаме консенсус по основните направления за промени и концептуално разработен вариант. На предстоящата през октомври Годишна среща на местните власти ще проведем широко обсъждане с всички колеги. И се надяваме, че до края на 2012 г. ще успеем да предоставим на вашето внимание нов Закон за местното самоуправление, като ще разчитаме на подкрепа за приемането му преди парламентарните избори, каза още Галина Стоянова. Тази година националният Ден на диалога е на тема “Подобряване на средата за развитие на общините през 2013 година.“ В дискусиите по време на форума имаха възможност да участват народни представители от 41-вото Народно събрание, областният управител, кметове и зам.-кметове на общини, председатели на Общински съвети, общински съветници, представители на неправителствени организации и медиите. Целта на провеждането на Деня на диалога е постигнатата традиция на открита и детайлна дискусия, което позволява по-добро разбиране на позициите на двете страни. Депутатите получават ясна представа за общинските проблеми и очаквания, пречупени през спецификата на конкретния избирателен район, а общините – за националните приоритети и предстоящите задачи на Парламента. Организатор е Националното сдружение на общините в Република България.

   

0 коментарa

Виж още