Годишните данъчни декларации ще бъдат подавани до 30 април

Годишните данъчни декларации ще бъдат подавани до 30 април

Декларацията за облагане на доходите на физическите лица от 2008 г. вече е достъпна в интернет сайта на Националната агенция за приходите (НАП) Формулярите се подават до 30 април 2009 г., като декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен също до края на април 2009 г., съобщи приходната агенция. 5% отстъпка от данъка за довнасяне получават онези физически лица, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари 2009 г. Същата отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2009 г. Важно е да се знае, че клиентите на НАП могат да ползват само едната отстъпка, съобщи econ.bg. Както през миналата година клиентите на НАП ще подават само онези приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация. Ако например едно лице през 2008 година е получавало доходи от 2 източника - по трудово правоотношение и от хонорари, то трябва да попълни общата част на декларацията, както и приложение 1 (за трудови доходи) и приложение 3 (за доходи от друга стопанска дейност). В посочения пример декларацията ще се състои от общата част и две приложения. Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани в Интернет във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно. Очаква се до средата на януари да има възможност чрез сайта на НАП да се попълват декларации чрез автоматично създаване на баркод. Това гарантира на клиентите на НАП вярно и точно попълнена информация в декларация. В офисите на НАП ще се приемат разпечатани от Интернет образци на декларации, включително ксерокопия. Декларацията и приложенията към нея можете да изтеглите от интернет страницата на НАП www.nap.bg.

   

0 коментарa

Виж още