Горещ телефон за безплатното саниране на жилищата открива Община Стара Загора

Горещ телефон за безплатното саниране на жилищата открива Община Стара Загора

От 2 февруари в сградата на Община Стара Загора ще бъде открит горещ телефон 042/614 601, на който ще може да се задават въпроси относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Информация ще се получава и на място в общинска администрация – партер, стая № 1, както и в Административните бюра в града. За по-голяма яснота гражданите ще могат да се запознаят на място и с готовите образци на документите, с които се кандидатства, както и с първите стъпки, които трябва да направят. Цялата информация и документация е качена на сайтовете на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Стара Загора. В местната администрация е сформиран е екип от специалисти – юристи, строителни експерти, финансисти и др., които ще разясняват детайли по програмата и различни казуси. Общината ще оказва помощ и при липсата на информация кой е собственикът на жилище, което не се обитава в момента, подчерта кметът Живко Тодоров при срещата си с граждани по време на първата разяснителна кампания в Стара Загора. Тя се проведе при засилен интерес от страна на старозагорската общественост, едновременно в три зали на общинска администрация. Отговори на десетки въпроси дадоха и министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова, експерти от сформираните работни групи на МРРБ и Община Стара Загора. Реализирането на мерките за енергийна ефективност имат силен социален ефект, те водят до съществени енергийни икономии, обясни пред домоуправители, сдружения на собственици, представители на фирми за енергийно и техническо обследване и живущи в панелни блокове министър Павлова. Общо 377 сгради в града попадат в обхвата на програмата за безплатно саниране и имат възможност да се възползват от нея. Министър Павлова обясни, че са допустими всички сгради, строени по индустриален способ. Единственото условие е тези сгради да имат минимум 36 апартамента и да са проектирани до април 1999 г.  Защо 36 обекта, попита Павлова и обясни, че за правителството е важно първо да подкрепи с безплатната програма сградите с няколко блок-секции, които трудно биха се сдружили при други обстоятелства. Тя уточни, че след 2016 г. ще се допуснат за финансиране и сградите, които са с под 36 жилища. За да не пречат на желанието на сдружението на собствениците да санират сградите си, апартаментите, предоставени под наем – за офиси, магазини и др. търговски обекти, също трябва да попълнят специална декларация по образец, че с тази инвестиция общият им обем инвестиции няма да надхвърли 200 000 лв. Ако с тази инвестиция се прекрачи този праг, то дейностите по санирането им трябва да бъдат възстановени на държавата. Фирмите изпълнители на мерките за енергийна ефективност ще се избират чрез обществени поръчки. Методът ще е икономически най-изгодни цени, а продуктите трябва да са сертифицирани и да отговарят на нормите и правилата за енергийно ефективни, обясни Лиляна Павлова. При санирането на жилищата се вдига пазарната стойност на имота, която няма общо с данъчната оценка, разсея притесненията относно местните данъци и такси кметът Живко Тодоров. Цената на имота при продажба се вдига когато той бъде подобрен, което няма общо с местните данъци и такси. За да се санира един блок е необходимо 100% съгласие на собствениците, което означава, че дори само един да е против обектът отпада от програмата, подчерта министър Павлова.

   

0 коментарa

Виж още