Горите могат да съхранят огромни количества информация в своето ДНК

Горите могат да съхранят огромни количества информация в своето ДНК

 

В рамките на десет секунди човечеството събира толкова информация, колкото е пълния сбор на цялата описана история на планетата. Напредването на технологиите и знанията за света, кара учените да съхранят данните за човечеството в ДНК на живи организми, съобщава Вайс. Пътят на учените в тази посока е трънлив, но все пак има поводи за надежда.

Ученият Джо Дейвис се е захванал с амбициозния проект да вкара информацията на света в ДНК на ябълкови дървета. За да се осъществи проекта, той ще използва определена бактерия, която да преведе кодираната ДНК през клетъчната мембрана на клетките на дървото. После, според Дейвис, кодираните растения ще бъдат присадени върху ябълкови дървета. Внедрените в растенията данни ще могат да бъдат разчитани чрез строгата подредба на аминокиселините на клетъчното ядро. Джо Дейвис от средата на 80-те години на миналия век разработва методи по които да се съхранят данни в ДНК. През 1986 година успява да внедри в ДНК образ на древна арийска руна, която илюстрира „земя”. Новият проект на Дейвис, целящ използването на ябълкови дървета за съхранение на информация, може да направи така, че след време горите ще са в състояние да съхраняват данните на човечеството. Генерален проблем при съхраняването на информация с ДНК е, че живите организми търпят промяна в подредбата на нуклеиновите си киселини и това може да измени самата информация, която бива съхранявана в тях. Сега учените, опитвайки се да преодолеят този недостатък, правят опити да подсигурят информацията като използват части от генома на живите организми, който остава непроменлив за много дълги интервали. Ако учените успеят да се справят със задачата и информацията успее да се съхрани в живите организми, това означава, че всичката информация на света ще може да бъде съхранявана в горите и растителните видове. Тази перспектива изглежда едва ли не футуристична, но се базира на научни изследвания, които потвърждават че това е възможно.

   

0 коментарa

Виж още