Готвят курс за старозагорските кметове

Готвят курс за старозагорските кметове

От началото на март всички кметове и кметски наместници от община Стара Загора започват тригодишен курс на обучение. Програмата се уточнява от екип от Тракийския университет и ще включва мениджмънт, английски, попълване на документи и т.н. След всеки модул ще има изпити. На вчерашния Ден на кмета беше разяснена и съвместната инициатива на Общината и ТрУ за оказване на морална помощ на самотни възрастни хора по селата. Те ще бъдат посещавани от завършващи Медицинския факултет студенти по специалността "социални работници". Практиката показвала, че част от възрастните са откъснати от децата и внуците си и трудно понасят самотата. Разговорите и разходките със студентите, които доброволно и безвъзмездно ще правят визитите, щели да поразсеят тъгата. Секретарят на общината Николина Горова съобщи, че на този етап заявка за студентски посещения е дал единствено кметът на Змейово Никола Пеев. На кметския ден стана ясно, че започва и реорганизацията на архивите в община Стара Загора. Независимо че още през 1999 г. беше приет Закон за съхраняване на документите, до този момент те са по селските кметства. Сега поетапно, в рамките на два-три дни, архивите ще се предоставят за ксерокопиране в Общината, след което оригиналите ще се връщат. Започва и подмяната на табелите в кметствата, информира Горова. Задачата е възложена на фирма "Алфамаркет". Текстът на табелите трябвало да бъде изписан на български и английски. Кметът на общината проф. Светлин Танчев заяви пред колегите си, че в бъдещия бюджет за селата са заделени около 4.5 пъти повече средства за решаване на местите проблеми. Той призна, че парите няма да стигнат за всичко, и подчерта, че не бива да забравяме, че сме във финансова криза. Независимо от някои прогнози, че кризата няма да удари сериозно Стара Загора, Танчев не скри, че броят на безработните е започнал да нараства.

   

0 коментарa

Виж още