Готвят програма за реда и сигурността в Стара Загора

Готвят програма за реда и сигурността в Стара Загора

Във вторник се състоя първoто заседание на новата местна Комисия за обществен ред и сигурност (КОРС). В състава й влизат представители на общинската администрация, Стара Загора, и различни звена на МВР, на институции, фирми и неправителствени организации. Определена беше работна група, която в едномесечен срок да изготви годишна програма, съгласно подписания през юни договор за партньорство. Комисията е обществен и междуинституционален орган, който координира действията на заинтересованите организации, институции и граждани за обезпечаване на обществения ред и по превенцията на престъпността. Основните задачи са повишаване на сигурността на обществените места, контрол върху дейността на питейните и увеселителните заведения, партньорство с училищата и Тракийския университет, превантивни мерки за предотвратяване на противоправни деяния от и срещу децата. Освен това на вниманието на КОРС ще бъдат и организацията на безопасността на движението, подобряване на инженерната инфраструктура, пътна сигнализация, маркировка и улична осветителна мрежа, изграждане на видеонаблюдение на определени места в Стара Загора и насърчаване на гражданската активност за превенция и противодействие на престъпленията и нарушаването на обществения ред. За необходимостта от обществен и институционален отпор срещу вълната от насилие, дрога и престъпления свидетелства и последното изявление на директора на ОД на МВР, Стара Загора, комисар Тончо Михайлов. Преди няколко дни, на заседание на Междуведомствената комисия към областния управител, той заяви, че са засечени случаи на разпространение на наркотици сред деца в увеселителни заведения, и поиска съдействие при затваряне на дискотеки. След като там се продава дрога, те трябва да излязат от този бизнес, категоричен беше Михайлов. Комисарят сигнализира и за заловени рецидивисти, занимаващи се с изнудвания, побоища и отвличане на непълнолетни, чиито адвокати ги изкарват в съда света вода ненапита. Съпредседатели на КОРС са зам.-кметът на община Стара Загора Боян Даскалов и началникът на РПУ Станислав Станилов. За секретар беше избран секретарят на Общината Николина Горова.

   

0 коментарa

Виж още