Готов е 135-метровият комин в ТЕЦ "Марица Изток 2"

Готов е 135-метровият комин в ТЕЦ "Марица Изток 2"

Започнаха изпитанията на новата сероочистваща инсталация Коминът на сероочистващата инсталация на първите два блока на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД вече е монтиран, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Уникалното за Балканския полуостров съоръжение е изградено върху абсорбера и общата височина е 135 м. Елементите на комина са изработени на място, като е използван специален GRP-материал - стъклопласт и смола. Коминното тяло е вградено в издигнатата през юли носеща метална конструкция. Същата конструкция ще се използва и за комина на втората сероочистка - за 3-ти и 4-ти блок. Предвидено е тя да влезе в действие предсрочно - в началото на 2009 г. Вече текат предпусковите изпитания на сероочистващата инсталация и в следващите дни предстои подаване на димен газ към абсорбера. Технологията, която ще се прилага при двете нови инсталации, е същата, по която работят съоръженията на 7-и и 8-и блок. Разликата е, че при сега действащите се постига очистване на димните газове от серния диоксид до 92%, а при новите ефективността ще бъде над 94%. Предсрочно е завършена и рехабилитацията на 5-и и 6-и котел, започнали са предпусковите операции на блок 3. Новата турбина и генераторът са "Тошиба", а номиналната мощност е повишена от 150 на 177 мегавата. в-к „Старозагорски новини”

   

0 коментарa

Виж още